تهیه نقشه دو خطی

تهیه نقشه دو خطی برای ادارات ثبت در مناطق 22 گانه تهران

تهیه نقشه دو خطی برای ادارات ثبت در مناطق ۲۲ گانه تهران

تهیه نقشه دو خطی برای ادارات ثبت در مناطق ۲۲ گانه تهران حتما باید توسط یک متخصصی تهیه گردد که مهر و امضای وی بر روی نقشه به آن اعتبار ارائه به اداره ثبت اسناد و شهرداری را بدهد و زمانی لازم است این نقشه تهیه شود که بخواهیم مغایرت بین ابعاد و مساحت سند […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه دو خطی برای تعیین مساحت

تهیه نقشه دو خطی برای تعیین مساحت

تهیه نقشه دو خطی برای تعیین مساحت از جانب شهرداری درخواست می گردد دلیل اینکه این نقشه در خواست می شود این است که مغایرت و یا عدم مغایرت بین ابعاد و مساحت سند و وضع موجود مشخص شود و برای تهیه این نقشه می بایست حتما به یک فرد متخصص و مجرب همانند کارشناس […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید