تهیه نقشه های مصوب برای ثبت

تهیه نقشه های مصوب برای ثبت در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای ثبت در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای ثبت در تهران یا همان نقشه یو تی ام از وضع موجود ملک که دقت بالا و سانتی متری آن مدنظر اداره ثبت اسناد می باشد. تهیه این نقشه را باید به فردی متخصص مانند کارشناس رسمی دادگستری سپرد و اداره ثبت اسناد نقشه تهیه شده را با مهر و […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید