تهیه نقشه های مصوب سازمان ثبت برای سند

تهیه نقشه های مصوب سازمان ثبت برای سند

تهیه نقشه های مصوب سازمان ثبت برای سند

تهیه نقشه های مصوب سازمان ثبت برای سند نقشه یو تی ام با دقت سانتی متری میباشد و این نقشه با دقت بالا حتما باید با مهر و امضا کارشناس رسمی دادگستری که فرد معتبری باشد تا اداره ثبت اسناد این نقشه تهیه شده را قبول کند و نقشه مصوب سازمان ثبت اسناد برای امور […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید