تهیه نقشه های مصوب شهرداری

تهیه نقشه های مصوب شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام

تهیه نقشه های مصوب شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام

تهیه نقشه های مصوب شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود که منظور ازنقشه مصوب شهر داری نقشه ای می باشد که مورد تایید شهرداری میباشد و با ارائه این نقشه می توان از شهرداری جواز ساخت و ساز دریافت کرد. تهیه نقشه های […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید