تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان

پیش تفکیک آپارتمانها برای پیش خرید واحد مسکونی

پیش تفکیک آپارتمانها برای پیش خرید واحد مسکونی

پیش تفکیک آپارتمانها برای پیش خرید واحد مسکونی را میتواند کارشناس رسمی دادگستری انجام دهد و در نتیجه نقشه پیش تفکیک آپارتمان را با دقت و کیفیت بالا به دست بیاورد و در نهایت فروشنده و خریدار میتوانند با بدست آمدن مساحت واقعی و دقیق واحدهای آپارتمانی معامله را به صورت مطمئن انجام دهند. پیش […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری برای انجام معامله مطمئن و جلوگیری از ضرر و زیان خریدار و فروشنده انجام می شود.در واقع اگر قرار باید معامله به صورت پیش خرید انجام شود باید مساحت دقیق واحد پیش فروشی مشخص شود تا خریدار بتواند با اطمینان کامل این معامله را انجام دهد […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت دقیق

تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت دقیق

تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت دقیق انجام می شود تا اینکه بتوان معامله ای انجام داد که با اطمینان طرفین بتوان به انجام رساند در واقع برای معاملاتی که قبل از تکمیل ساخت آپارتمان انجام میشود و یک یا چند واحد به فروش میرسد بایستی مساحت و متراژ هر واحد از آپارتمان […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید