تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق هر واحد

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق هر واحد

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق هر واحد

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق هر واحد قبل از ساخت کامل آپارتمان انجام می شود. در واقع تفکیک پس از اتمام پایانکار انجام می شود و با این کار مساحت هر واحد حاصل می شود و سپس سند تک برگ اخذ خواهد شد اما پیش تفکیک قبل از پایانکار انجام میشود و […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید