تهیه نقشه کادر توسط کارشناس

تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری به این دلیل دستور آن داده می شود که پس از ساخت ملک ابعاد سندی ملک با ابعاد وضع موجود ملک هم خوانی نداشته باشد که در این صورت این دستور از طرف اداره ثبت اسناد به مالک داده می شود. این نقشه شامل ابعاد و مساحت ملک […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید