تهیه نقشه کادر

تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری به این دلیل دستور آن داده می شود که پس از ساخت ملک ابعاد سندی ملک با ابعاد وضع موجود ملک هم خوانی نداشته باشد که در این صورت این دستور از طرف اداره ثبت اسناد به مالک داده می شود. این نقشه شامل ابعاد و مساحت ملک […]

بیشتر بخوانید
نقشه بلوکی ملک برای رفع ابهام مرز

نقشه بلوکی ملک برای رفع ابهام مرز

نقشه بلوکی ملک برای رفع ابهام مرز تهیه می شود و برای رفع ابهام مرز کارشناس اداره ثبت از  مالک نقشه بلوکی را در خواست میکند در صورتی که ابعاد وضع موجود با ابعادی که در سند درج شده است متفاوت باشد مالک موظف به تهیه این نقشه خواهد بود. نقشه بلوکی ملک برای رفع […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید