تهیه نقشه یو تی ام از اراضی کشاورزی توسط کارشناس

تهیه نقشه یو تی ام از اراضی کشاورزی توسط کارشناس

تهیه نقشه یو تی ام از اراضی کشاورزی توسط کارشناس

تهیه نقشه یو تی ام از اراضی کشاورزی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و نقشه یو تی ام به منظور تعیین موقعیت ملک و همچنین به دست آوردن مساحت دقیق ملک تهیه میشود در واقع با تهیه نقشه یو تی ام مختصات موقعیت ملک در سیستم مختصات یو […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید