تهیه نقشه یو تی ام از زمین زراعی برای سند

انجام تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی

انجام تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی در حومه تهران

انجام تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی در حومه تهران به این منظور انجام می شود که مشخص شود زمین زراعی متعلق به مالک است یا زمین ملی به شما می رود که در واقع برای اخذ سند مالکیت بایستی ابتدا تحقق مالکیت افراد بر زمین کشاورزی مشخص شود. انجام تهیه نقشه یو […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی سند شاهنشاهی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی سند شاهنشاهی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی سند شاهنشاهی به این منظور انجام میشود که بخواهیم به موقعیت دقیق ملک دسترسی پیدا کنیم. در جانمایی پلاک ثبتی دقیق موقعیت یک ملک در زمین و همچنین پارامتر های مهم دیگر  آن نیز تعیین خواهد شد و کارشناسان یک هفته زمان می خواهند تا اطلاعاتی و […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام از زمین زراعی برای سند

تهیه نقشه یو تی ام از زمین زراعی برای سند

تهیه نقشه یو تی ام از زمین زراعی برای سند انجام می شود زیرا نقشه یو تی ام یکی از مدارک اصلی برای سند تک برگ است زیرا بر طبق نقشه یو تی ام است که موقعیت دقیق ملک بر روی زمین تعیین می شود تهیه نقشه یو تی ام از زمین زراعی برای سند […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید