تهیه نقشه یو تی ام از عرصه ملک

تهیه نقشه یو تی ام از عرصه ملک

تهیه نقشه یو تی ام از عرصه ملک در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام از عرصه ملک در استان تهران انجام می گیرد تا اینکه موقعیت دقیق ملک روی زمین با مختصات یو تی ام معلوم شود و همچنین مساحت و ابعاد دقیق ملک همچنین حدود و همسایگی های ملک مشخص خواهد شد عرصه در واقع زمینی است که ساختمان در آن بنا میشود […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای عدم تطبیق وضع موجود

تهیه نقشه یو تی ام برای عدم تطبیق وضع موجود با سند

تهیه نقشه یو تی ام برای عدم تطبیق وضع موجود با سند در حیطه تخصصی کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی است و این نقشه ممکن است از طرف سازمان هایی مثل اداره ثبت و شهرداری از مالک درخواست شود. زمانی که ابعاد و مساحت وضع موجود زمین با ابعاد و مساحت سندی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ سند تک برگ

تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ سند تک برگ در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ سند تک برگ در استان تهران یکی از مدارک مورد نیاز است که به منظور صدور این سند این اداره از مالک درخواست می کند. و در واقع با تهیه نقشه یو تی ام اطلاعات فنی ملک با دقت بالا تکمیل می شود و اداره ثبت آن را […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای حل اختلافات ملکی

تهیه نقشه یو تی ام برای حل اختلافات ملکی

تهیه نقشه یو تی ام برای حل اختلافات ملکی یکی از مدارک بسیار مهم برای ارائه در دادگاه میباشد برای تعیین موقعیت دقیق ملک و به دست آوردن مختصات جهانی آن از نقشه یو تی ام استفاده میشود که این نقشه به عنوان یک مدرک برای حل اختلافات ملکی می باشد. تهیه نقشه یو تی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام و صدور سند تک برگی

تهیه نقشه یو تی ام و صدور سند تک برگی

تهیه نقشه یو تی ام و صدور سند تک برگی که یکی از اصلی ترین مدارک برای صدور این نوع از سند است و چون که سند تک برگ یک سند سیستمی است باید حتما یک نقشه یوتی ام از ملک تهیه شود که توسط کارشناس رسمی داد گستری نقشه برداری مهر و امضا شده […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام در طرح های شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام در طرح های شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام در طرح های شهرداری زمانی لازم می شود که شهرداری برای زیباسازی شهر طرح های مختلف در سطح شهر به اجرا در بیاورند و همه مالکان نیز در صورتی که ملکشان شامل طرح باشد موظف به تبعیت از آن طرح خواهند شد مثلا در صورتی که شهرداری طرح تعریض گذر […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی و مادر

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی و مادر

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی و مادر به این منظور انجام می گیرد که مالک بخواهد موقعیت ملک خود را تثبیت و برای آن سند تک برگ اخذ کند برای این کار می بایست به اداره ثبت اسناد مراجعه کند و اداره ثبت نیز مالک را ملزم به تهیه نقشه یو تی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری در تهران

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری در تهران

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری در تهران برای این انجام می شود که متوجه مغایرت ابعاد ملکی با ابعاد سندی شد. از آن جهت به این نقشه ها دو خطی میگویند که ابعاد سندی با یک رنگ و ابعاد موجود وضع ملک با رنگ دیگری در نقشه ترسیم شود تا مغایرت یا […]

بیشتر بخوانید
تعیین محل دقیق ملک با تهیه نقشه یو تی ام

تعیین محل دقیق ملک با تهیه نقشه یو تی ام

تعیین محل دقیق ملک با تهیه نقشه یو تی ام انجام می شود زیرا با تهیه این نقشه ها موقعیت دقیق ملک روی کره زمین مشخص خواهد شد و به عبارت دیگر ملک دارای مختصات منحصر به فرد خواهد شد یعنی شما نقطه دیگری با آن مختصات نمی توانید پیدا کنید و نقشه های یو […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید