تهیه نقشه یو تی ام برای تبدیل سند

تهیه نقشه یو تی ام برای اداره ثبت

تهیه نقشه یو تی ام برای اداره ثبت

تهیه نقشه یو تی ام برای اداره ثبت به این منظور انجام می شود که موقعیت دقیق ملک با مختصات یو تی ام تعیین شود که نقشه های یو تی ام در واقع انعکاس عوارض سه بعدی زمین مثل ملک به کاغذ دو بعدی با مختصات یو تی ام و دقت و فرمت استاندارد تهیه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ جواز ساخت شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ جواز ساخت شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ جواز ساخت شهرداری از جمله مدارک مهم و ضروری به شمار می رود. مالک می بایست این نقشه را با مراجعه به کارشناس رسمی داد گستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه کند در واقع کارشناس رسمی دادگستری از تخصص در انجام این کار برخوردار است و این […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام از عرصه ملک توسط کارشناس

تهیه نقشه یو تی ام از عرصه ملک توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه یو تی ام از عرصه ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک بکار میرود و معمولا از مدارک ضروری در بسیاری از امور مربوط به ملک مد نظر شهرداری و اداره ثبت برای ملک است به عبارت دیگر در اکثر پرونده های مرتبط به ملک […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام دیوار کشی باغات اطراف تهران

تهیه نقشه یو تی ام دیوار کشی باغات اطراف تهران

تهیه نقشه یو تی ام دیوار کشی باغات اطراف تهران به منظور تثبیت موقعیت دقیق ملک با مختصات یو تی ام خواهد شد. یعنی ملک دارای مختصات منحصر به فرد خواهند شد. معمولا مالکان برای اخذ سند تک برگ ابتدا باید ملک خود را تثبیت و سپس دیوار کشی کنند که این کار را می […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای زمین ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین ملک از این نظر پر اهمیت است که چند سالی است که شهرداری،اداره ثبت اسناد و یا هر اداره مربوط به امور ملکی، ازمالک می خواهد که نقشه یو تی ام را برای زمین ملک خود تهیه کند. با این کار موقعیت ملک بر اساس مختصات های تعریف […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای تبدیل سند به سند تک برگ

تهیه نقشه یو تی ام برای تبدیل سند به سند تک برگ

تهیه نقشه یو تی ام برای تبدیل سند به سند تک برگ که این نقشه یو تی ام یکی از مدارک اصلی و پایه و اساس کار سند است و برای صدور سند تک برگ برای یک ملک باید حتما تهیه شود تا با ثبت این نقشه در سیستم کاداستر کشور سند تک برگ برای […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید