تهیه نقشه یو تی ام برای ملک

انجام طرح های شهرداری در شهر و تهیه نقشه یو تی ام برای ملک

انجام طرح های شهرداری در شهر و تهیه نقشه یو تی ام

انجام طرح های شهرداری در شهر و تهیه نقشه یو تی ام برای ملک انجام می شود تا مساحت و ابعاد دقیق وضع موجود ملک معلوم و مشخص گردد زیرا با رعایت طرح های شهرداری وضع موجود ملک دچار تغییر خواهد شد و از آن جایی که بین وضع موجود و سند ملک مغایرت پیش […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام در طرح های شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام در طرح های شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام در طرح های شهرداری زمانی لازم می شود که شهرداری برای زیباسازی شهر طرح های مختلف در سطح شهر به اجرا در بیاورند و همه مالکان نیز در صورتی که ملکشان شامل طرح باشد موظف به تبعیت از آن طرح خواهند شد مثلا در صورتی که شهرداری طرح تعریض گذر […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای املاک فاقد سند

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک فاقد سند

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک فاقد سند تک برگ به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین انجام می شود و این نقشه یو تی ام پایه و اساس کار سند تک برگ است و برای تشکیل پرونده برای صدور سند باید حتما تهیه و توسط کار شناس رسمی دادگستری نقشه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام 1/2000 شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام ۱/۲۰۰۰ شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام ۱/۲۰۰۰ شهرداری به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین انجام می شود که منظور از نقشه ۲۰۰۰ ام فرمت مد نظر نقشه یو تی ام در شهرداری است که باید نقشه یو تی ام تهیه شده در نقشه ای که از سازمکان نقشه برداری تهیه می شود […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای عرصه ملک در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای عرصه ملک در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای عرصه ملک در تهران به منظور تعیین موقعیت دقیق یک ملک بر روی کره زمین با استفاده از سیستم مختصات جهانی تعریف شده بر وری کره زمین انجام می شود که امروزه این نقشه یو تی ام یکی از مدارک اصلی و مهم برای هر ملکی است و برای […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای سند ماده 147

تهیه نقشه یو تی ام برای سند ماده ۱۴۷

تهیه نقشه یو تی ام برای سند ماده ۱۴۷ که یک نوع از سند تک برگ است و به منظور تعیین تکلیف املاک فاقد سند یا دارای قولنامه تهیه می شود و برای اساس این سند ملک تا زمانی تحت مالکیت مالک فعلی است که مدعی مالکیت دیگری نداشته باشد و در صورت پیدا شدن […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای ملک در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای ملک در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای ملک در تهران که این نقشه یو تی ام منظور نقشه ای است که موقعیت یک ملک را بر اساس مختصات یو تی ام بر روی زمین نمایش می دهد و این نقشه یو تی ام امروزه یکی از مدارک اصلی برای هر ملکی است و برای مراجعه به […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای ملک و مراحل انجام

تهیه نقشه یو تی ام برای ملک و مراحل انجام آن

تهیه نقشه یو تی ام برای ملک و مراحل انجام آن در ادامه به طور کامل توضیح داده می شود که یک پروسه کاری زمینی و سیستمی است. رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری تهیه نقشه یو تی ام برای ملک و مراحل انجام آن امروزه یکی از مدارک اصلی برای هر […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام برای ملک مسکونی در تهران

نقشه یو تی ام برای ملک مسکونی در تهران

نقشه یو تی ام برای ملک مسکونی در تهران نقشه یو تی ام از ملک امروزه یکی از مدارک اصلی برای تهیه سند است و به این منظور است که جای ملک را بر روی زمین مشخص کند. رادین مپ ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری نقشه یو تی ام برای ملک مسکونی در تهران […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید