تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای دیوارکشی ملک

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای دیوارکشی ملک

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای دیوارکشی ملک انجام می گیرد تا در نتیجه بعد از مشخص شدن حدود اربعه ملک بر روی زمین سپس نقشه یو تی ام تهیه گردد و مختصات یو تی ام گوشه های ملک استخراج گردد در ادامه جانمایی این مختصات بر روی زمین و تثبیت و […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی به منظور اخذ سند مالکیت تک برگ که به روز و دقیق ترین اسناد موجود هستند باید توسط یک کارشناس رسمی دادگستری انجام شود تا با دقت مطلوبی این نقشه تهیه گردد و در واقع یکی از وظایفی که این کارشناس دارد جانمایی پلاک ثبتی و تهیه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای زمین مشاعی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای زمین مشاعی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای زمین مشاعی جهت تعیین موقعیت و بدست آوردن مساحت ملک مشاعی می باشد و با توجه به قیمت روز افزون املاک، املاکی که مساحت بزرگی دارند معمولا به صورت مشاعی می باشند و این املاک به قطعات کوچکتر تقسیم شده اند در واقع املاک مشاعی به […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی اسناد قدیمی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی اسناد قدیمی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی اسناد قدیمی در صورتی که مالک بخواهد از آدرس دقیق ملک خود باخبر شود و موقعیت دقیق آن را پیدا و تثبیت کند و در آخر سند تک برگ اخذ کند در واقع جانمایی پلاک ثبتی تنها راهی است که می توان به حدود و همسایگی ملک […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی – کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی – کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی – کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی که منظور از جانمایی پلاک ثبتی یک نقشه است که ثابت خواهد کرد که پلاک ثبتی در سند به کدام قطعه زمین تعلق دارد و جا نمایی پلاک ثبتی وقتی انجام می شود که مالک از موقعیت دقیق ملک  اطلاع نداشته باشد. همچنین اگر به علت […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی سند شاهنشاهی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی سند شاهنشاهی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی سند شاهنشاهی به این منظور انجام میشود که بخواهیم به موقعیت دقیق ملک دسترسی پیدا کنیم. در جانمایی پلاک ثبتی دقیق موقعیت یک ملک در زمین و همچنین پارامتر های مهم دیگر  آن نیز تعیین خواهد شد و کارشناسان یک هفته زمان می خواهند تا اطلاعاتی و […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید