تهیه نقشه یو تی ام جهت جانمایی ملک

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای شهرداری

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای شهرداری

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای شهرداری به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین با استفاده از سیستم مختصات یو تی ام تعریف شده بر روی کره زمین انجام می شود که این نقشه یو تی ام امروزه یکی از مدارک مهم برای هر ملکی است که باید برای مراجعه به […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام 1/2000 شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام ۱/۲۰۰۰ شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام ۱/۲۰۰۰ شهرداری به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین انجام می شود که منظور از نقشه ۲۰۰۰ ام فرمت مد نظر نقشه یو تی ام در شهرداری است که باید نقشه یو تی ام تهیه شده در نقشه ای که از سازمکان نقشه برداری تهیه می شود […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM یو تی ام و مراحل آن

تهیه نقشه UTM یو تی ام و مراحل آن

تهیه نقشه UTM یو تی ام و مراحل آن که به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین با رعایت دقیق مرزهای ملک است که امروزه یکی از مشخصه های اصلی هر ملکی است به طوری که برای برای مراجعه به هر سازمان یا ارگان دولتی مربوط به ملک باید یک نقشه یو […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای سند ماده 147

تهیه نقشه یو تی ام برای سند ماده ۱۴۷

تهیه نقشه یو تی ام برای سند ماده ۱۴۷ که یک نوع از سند تک برگ است و به منظور تعیین تکلیف املاک فاقد سند یا دارای قولنامه تهیه می شود و برای اساس این سند ملک تا زمانی تحت مالکیت مالک فعلی است که مدعی مالکیت دیگری نداشته باشد و در صورت پیدا شدن […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام جهت جانمایی ملک

تهیه نقشه یو تی ام جهت جانمایی ملک

تهیه نقشه یو تی ام جهت جانمایی ملک انجام می شود که از اصول کار سازمان ثبت و صدور سند تک برگ است. تهیه نقشه یو تی ام جهت جانمایی ملک نقشه یو تی ام برای این منظور کاربرد دارد که جای ملک را بر روی زمین بر اساس مختصات نمایش می دهد , به […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید