تهیه نقشه یو تی ام ملک در تهران

نقشه یو تی ام ملک مشاعی قطعه مادر کارشناس رسمی

نقشه یو تی ام ملک مشاعی قطعه مادر کارشناس رسمی

نقشه یو تی ام ملک مشاعی قطعه مادر کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود منظور از ملک مشاع ملکی است که بین دو یا چند نفر مشترک باشد و مالکان علاوه بر سهم ملک خود از کل محدوده ملک مشاع نیز سهم دارند و مالکان برای تعیین مساحت سهم خود باید […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام ملک تصرف شده توسط دولت

تهیه نقشه یو تی ام ملک تصرف شده توسط دولت

تهیه نقشه یو تی ام ملک تصرف شده توسط دولت به این منظور تهیه می شود که مشخص شود که ملک تصرف شده جزء اراضی ملی میباشد و یا جزء اراضی کشاورزی است و تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا اداره ثبت  انجام می شود . تهیه نقشه یو […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی در تهران توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود و نقشه یو تی ام به نقشه ای گفته می شود که موقعیت دقیق  ملک در آن مشخص می باشد و مختصات ملک در این نقشه به صورت مختصات یو تی ام می باشد […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه ی یو تی ام ملک مادر

تهیه نقشه ی یو تی ام ملک مادر

تهیه نقشه ی یو تی ام ملک مادر و قطعه مشاعی به منظور اخذ سند تک برگ برای ملک مشاعی انجام می شود. با تهیه نقشه یو تی ام از قطعه مشاعی و ملک مادر، در واقع قطعه مشاع در موقعیت دقیق در ملک مادر قرار می گیرد و برای تهیه این نقشه میبایست به […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام ملک مادر

تهیه نقشه یو تی ام ملک مادر

تهیه نقشه یو تی ام ملک مادر برای تعیین موقعیت دقیق ملک مشاعی در ملک مادر به کار می رود. در واقع برای مشخص شدن اطلاعات دقیق مکانی هر ملک به منظور اخذ سند تک برگ می بایست نقشه یو تی ام از ملک تهیه کرد برای املاک مشاعی نیز همین شرایط وجود دارد با […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام ملک در تهران

تهیه نقشه یو تی ام ملک در تهران

تهیه نقشه یو تی ام ملک در تهران تهران جز کلان شهر هایی است که ساخت و ساز ملکی در آن بسیار گسترده است و موضوع تثبیت مالکیت و جلوگیری از اختلافات ملکی در این حیطه قابل بحث است. رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری  تهیه نقشه یو تی ام ملک در تهران با […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید