تهیه نقشه ی یو تی ام ملک مادر

تهیه نقشه ی یو تی ام ارتفاعی ملک در تهران

تهیه نقشه ی یو تی ام ارتفاعی ملک در تهران

تهیه نقشه ی یو تی ام ارتفاعی ملک در تهران از طرف شهرداری به مالک دستور آن داده می شود. در واقع شهرداری اخیرا برای املاکی که در مناطقی با شیب طبیعی قرار دارند را ملزم به تهیه نقشه یو تی ام با برداشت کد های ارتفاعی می کند که در نهایت نقشه سه بعدی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه ی یو تی ام ملک مادر

تهیه نقشه ی یو تی ام ملک مادر

تهیه نقشه ی یو تی ام ملک مادر و قطعه مشاعی به منظور اخذ سند تک برگ برای ملک مشاعی انجام می شود. با تهیه نقشه یو تی ام از قطعه مشاعی و ملک مادر، در واقع قطعه مشاع در موقعیت دقیق در ملک مادر قرار می گیرد و برای تهیه این نقشه میبایست به […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام ملک مادر

تهیه نقشه یو تی ام ملک مادر

تهیه نقشه یو تی ام ملک مادر برای تعیین موقعیت دقیق ملک مشاعی در ملک مادر به کار می رود. در واقع برای مشخص شدن اطلاعات دقیق مکانی هر ملک به منظور اخذ سند تک برگ می بایست نقشه یو تی ام از ملک تهیه کرد برای املاک مشاعی نیز همین شرایط وجود دارد با […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید