تهیه نقشه 2000 شهرداری به همراه مختصات UTM

تهیه نقشه 2000 شهرداری به همراه مختصات UTM

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری به همراه مختصات UTM

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری به همراه مختصات UTM به منظور انجام امور ملکی از جانب این سازمان درخواست می گردد و حتما باید با دقت بالا و فرمت مورد نظر شهرداری تهیه شود پس باید به یک فرد متخصص مانند کارشناس رسمی دادگستری مراجعه گردد تا در نتیجه این کارشناس با دسترسی به تجهیزات دقیق […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید