تهیه نقشه UTM برای تشخیص منابع ملی

تهیه نقشه UTM برای تشخیص منابع ملی از اراضی زراعی

تهیه نقشه UTM برای تشخیص منابع ملی از اراضی زراعی

تهیه نقشه UTM برای تشخیص منابع ملی از اراضی زراعی به همراه تفسیر عکس های هوایی باید فراهم گردد تا به سازمان منابع طبیعی ارائه شود. در حقیقت سازمان منابع طبیعی مالک اراضی که منابع طبیعی به شمار می روند، است. این سازمان در صورتی که این اراضی را شناسایی کند این اراضی را تحت […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید