تهیه نقشه utm برای عدم تطبیق وضع موجود با سند

تهیه نقشه utm برای عدم تطبیق وضع موجود با سند

تهیه نقشه utm برای عدم تطبیق وضع موجود با سند

تهیه نقشه utm برای عدم تطبیق وضع موجود با سند توسط فرد کار آزموده ای هم چون کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام است و این نقشه زمانی در خواست میگردد که مغایرت بین ابعاد و مساحت سندی و وضع موجود ملک مشاهده گردد و در این صورت باید نقشه ای برای بررسی این تفاوت تهیه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید