تهیه نقشه UTM برای ملک

تهیه نقشه UTM عرصه ملک برای جواز ساخت

تهیه نقشه UTM عرصه ملک برای جواز ساخت

تهیه نقشه UTM عرصه ملک برای جواز ساخت با این هدف درخواست می گردد تا در نتیجه موقعیت منحصر به فرد ملک بر روی زمین مشخص گردد. این نقشه با فرمت دو هزارم در خواست می شود و برای فراهم کردن این نقشه حتما باید به فرد متخصصی همچون کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM برای اختلافات مساحت سندی با وضع موجود

تهیه نقشه UTM برای اختلافات مساحت سندی با وضع موجود

تهیه نقشه UTM برای اختلافات مساحت سندی با وضع موجود از طرف شهرداری دستور آن به مالک داده می شود و به این منظور این نقشه مورد استفاده قرار می گیرد که متوجه عدم تطابق مساحت سندی با وضع موجود ملک شد و در نهایت منشا مشکل را پیدا کرد و سپس برای حل آن […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM ملک مشاعی قطعه مادر

تهیه نقشه UTM ملک مشاعی قطعه مادر

تهیه نقشه UTM ملک مشاعی قطعه مادر که ملک مشاع به ملکی گفته می شود که بین چند نفر مشترک میباشد و می تواند مرز آن جدا باشد یا مرز یکسانی داشته باشد. که هر دو در ملک مادر شریک هستند. مثلا وقتی سه دانگ یک ملک برای یک شخص و سه دانگ آن برای […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM برای سازمان ثبت

تهیه نقشه UTM برای سازمان ثبت

تهیه نقشه UTM برای سازمان ثبت به منظور تهیه سند تک برگ برای ملک استفاده میشود که این نقشه یو تی ام پایه و اساس کار این سند به شمار میرود و بر اساس این نقشه یو تی ام  موقعیت دقیق مرزهای ملک بر روی زمین مشخص می شود و مرزهای ملک نیز به طور […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM برای ملک در تهران

تهیه نقشه UTM برای ملک در تهران

تهیه نقشه UTM برای ملک در تهران که یکی از مدارک مهم برای هر ملکی است که باید تهیه شود و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری نیز مهر و امضا شده باشد تا برای استفاده در سازمان های دولتی دارای اعتبار باشد و هدف از تهیه این نقشه تعیین موقعیت ملک بر روی زمین […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید