تهیه نقشه UTM دو خطی ثبت و شهرداری

تهیه نقشه UTM دو خطی برای اداره ثبت

تهیه نقشه UTM دو خطی برای اداره ثبت

تهیه نقشه UTM دو خطی برای اداره ثبت برای تعیین مساحت دقیق ملک تهیه میشود نقشه دو خطی به این معنا می باشد که نقشه یو تی ام ملک روی نقشه دو هزارم به طوری که هم طول های وضع موجود ملک و هم ابعاد سندی ملک روی هم بیافتد و هر دو در نقشه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM دو خطی ثبت و شهرداری

تهیه نقشه UTM دو خطی ثبت و شهرداری

تهیه نقشه UTM دو خطی ثبت و شهرداری به منظور بررسی مغایرت ابعاد و مساحت سندی و وضع موجود و یا عدم مغایرت آن ها تهیه می گردد و تهیه این نقشه توسط افراد غیر متخصص ممکن نمی باشد و همچنین تنها با مهر و امضای یک فرد متخصص مثل کارشناس رسمی دادگستری این نقشه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید