تهیه نقشه UTM دو خطی شهرداری

تهیه نقشه UTM دو خطی ثبت و شهرداری

تهیه نقشه UTM دو خطی ثبت و شهرداری

تهیه نقشه UTM دو خطی ثبت و شهرداری به منظور بررسی مغایرت ابعاد و مساحت سندی و وضع موجود و یا عدم مغایرت آن ها تهیه می گردد و تهیه این نقشه توسط افراد غیر متخصص ممکن نمی باشد و همچنین تنها با مهر و امضای یک فرد متخصص مثل کارشناس رسمی دادگستری این نقشه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید