تهیه نقشه UTM ملک مشاعی قطعه مادر

تهیه نقشه UTM ملک مشاعی قطعه مادر

تهیه نقشه UTM ملک مشاعی قطعه مادر

تهیه نقشه UTM ملک مشاعی قطعه مادر که ملک مشاع به ملکی گفته می شود که بین چند نفر مشترک میباشد و می تواند مرز آن جدا باشد یا مرز یکسانی داشته باشد. که هر دو در ملک مادر شریک هستند. مثلا وقتی سه دانگ یک ملک برای یک شخص و سه دانگ آن برای […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید