تهیه نقشه UTM یو تی ام برای سازمان ثبت

هزینه تهیه نقشه UTM یو تی ام

هزینه تهیه نقشه UTM یو تی ام

هزینه تهیه نقشه UTM یو تی ام که به دلایل مختلفی ملزم به انجام این کار شوید و طبق تعرفه محاسبه میشود. این تعرفه ها هر ساله توسط سازمان نقشه برداری تعیین می شود و کارشناسان و مهندسان طبق این تعرفه ها هزینه را محاسبه خواهند کرد. اخیرا برای انجام یکسری از اعمال مربوط به […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM یو تی ام برای شهرداری

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای شهرداری

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای شهرداری به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین با استفاده از سیستم مختصات یو تی ام تعریف شده بر روی کره زمین انجام می شود که این نقشه یو تی ام امروزه یکی از مدارک مهم برای هر ملکی است که باید برای مراجعه به […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM یو تی ام برای سازمان ثبت

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای سازمان ثبت

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای سازمان ثبت به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک و ثبت یان موقعیت در سیستم کاداستر کشور و در نهایت صدرو سند تک برگ برای قطعه زمین مشخص شده است که این نقشه یو تی ام امروزه یکی از مدارک اصلی برای سند است و پایه و اساس کار […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید