تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک برای شهرداری

تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک برای شهرداری به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر

تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک برای شهرداری

تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک برای شهرداری به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین انجام میشود که این نقشه در شهرداری به نقشه ۲۰۰۰ ام معروف است و این به این منظور است که نقشه یو تی ام ترسیم شده از عرصه ملک در نقشه ۱/۲۰۰۰ ام که از سازمان […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید