تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک

تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ

تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ

تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ را باید با مراجعه به فرد متخصصی که دارای مهر و پروانه مهندسی باشد انجام شود. کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی برای تهیه این نقشه فرد مناسبی است و این نقشه را با دقت بالا و فرمت مورد نظر سازمان ها تهیه می کند. […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک برای شهرداری به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر

تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک برای شهرداری

تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک برای شهرداری به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین انجام میشود که این نقشه در شهرداری به نقشه ۲۰۰۰ ام معروف است و این به این منظور است که نقشه یو تی ام ترسیم شده از عرصه ملک در نقشه ۱/۲۰۰۰ ام که از سازمان […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید