تهیه نقشه UTM یو تی ام و مراحل آن

جانمایی نقشه UTM یو تی ام در نقشه هوایی

جانمایی نقشه UTM یو تی ام در نقشه هوایی

جانمایی نقشه UTM یو تی ام در نقشه هوایی که این فرمت نقشه یو تی ام فرمت مد نظر شهرداری است که به نقشه ۲۰۰۰ ام معروف است و هدف از تهیه این نقشه تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین است که امروزه یکی از مدارک مهم برای هر ملکی به شمار می […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک برای شهرداری به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر

تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک برای شهرداری

تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک برای شهرداری به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین انجام میشود که این نقشه در شهرداری به نقشه ۲۰۰۰ ام معروف است و این به این منظور است که نقشه یو تی ام ترسیم شده از عرصه ملک در نقشه ۱/۲۰۰۰ ام که از سازمان […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM یو تی ام برای شهرداری

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای شهرداری

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای شهرداری به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین با استفاده از سیستم مختصات یو تی ام تعریف شده بر روی کره زمین انجام می شود که این نقشه یو تی ام امروزه یکی از مدارک مهم برای هر ملکی است که باید برای مراجعه به […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM یو تی ام برای سازمان ثبت

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای سازمان ثبت

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای سازمان ثبت به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک و ثبت یان موقعیت در سیستم کاداستر کشور و در نهایت صدرو سند تک برگ برای قطعه زمین مشخص شده است که این نقشه یو تی ام امروزه یکی از مدارک اصلی برای سند است و پایه و اساس کار […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM یو تی ام و مراحل آن

تهیه نقشه UTM یو تی ام و مراحل آن

تهیه نقشه UTM یو تی ام و مراحل آن که به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین با رعایت دقیق مرزهای ملک است که امروزه یکی از مشخصه های اصلی هر ملکی است به طوری که برای برای مراجعه به هر سازمان یا ارگان دولتی مربوط به ملک باید یک نقشه یو […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید