تهیه نقشه UTM یو تی ام 2000 ام

تهیه نقشه UTM یو تی ام 2000 ام برای شهرداری

تهیه نقشه UTM یو تی ام ۲۰۰۰ ام برای شهرداری

تهیه نقشه UTM یو تی ام ۲۰۰۰ ام برای شهرداری های تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی به منظور اخذ جواز ساخت و ساز انجام می شود. در واقع برای این که برای ملکی جواز ساخت و ساز صادر شود باید موقعیت دقیق ملک روی نقشه ای با مقیاس یک دوهزارم […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید