تهیه نقشه UTM یو تی ام

تهیه نقشه UTM یو تی ام 2000 ام برای شهرداری

تهیه نقشه UTM یو تی ام ۲۰۰۰ ام برای شهرداری

تهیه نقشه UTM یو تی ام ۲۰۰۰ ام برای شهرداری های تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی به منظور اخذ جواز ساخت و ساز انجام می شود. در واقع برای این که برای ملکی جواز ساخت و ساز صادر شود باید موقعیت دقیق ملک روی نقشه ای با مقیاس یک دوهزارم […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه UTM یو تی ام برای اخذ سند

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه UTM یو تی ام برای اخذ سند

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه UTM یو تی ام برای اخذ سند انجام می شود تا حدود اربعه ثبتی ملک مشخص شود و سپس با تهیه نقشه یو تی ام میتوان حدود ملک را تثبیت کرد و برای آن سند تک برگ جدید اخذ نمود بنابراین اگر ملک مالک فاقد دیوارکشی باشد و بخواهد […]

بیشتر بخوانید
هزینه تهیه نقشه UTM یو تی ام

هزینه تهیه نقشه UTM یو تی ام

هزینه تهیه نقشه UTM یو تی ام که به دلایل مختلفی ملزم به انجام این کار شوید و طبق تعرفه محاسبه میشود. این تعرفه ها هر ساله توسط سازمان نقشه برداری تعیین می شود و کارشناسان و مهندسان طبق این تعرفه ها هزینه را محاسبه خواهند کرد. اخیرا برای انجام یکسری از اعمال مربوط به […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM برای سازمان ثبت

تهیه نقشه UTM برای سازمان ثبت

تهیه نقشه UTM برای سازمان ثبت به منظور تهیه سند تک برگ برای ملک استفاده میشود که این نقشه یو تی ام پایه و اساس کار این سند به شمار میرود و بر اساس این نقشه یو تی ام  موقعیت دقیق مرزهای ملک بر روی زمین مشخص می شود و مرزهای ملک نیز به طور […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM یو تی ام برای سازمان ثبت

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای سازمان ثبت

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای سازمان ثبت به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک و ثبت یان موقعیت در سیستم کاداستر کشور و در نهایت صدرو سند تک برگ برای قطعه زمین مشخص شده است که این نقشه یو تی ام امروزه یکی از مدارک اصلی برای سند است و پایه و اساس کار […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM یو تی ام و مراحل آن

تهیه نقشه UTM یو تی ام و مراحل آن

تهیه نقشه UTM یو تی ام و مراحل آن که به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین با رعایت دقیق مرزهای ملک است که امروزه یکی از مشخصه های اصلی هر ملکی است به طوری که برای برای مراجعه به هر سازمان یا ارگان دولتی مربوط به ملک باید یک نقشه یو […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید