تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس به این منظور باید تهیه شود تا در نتیجه بتوان برای ملکی که سند ازبین رفته است یا مفقود شده است سند رسمی اخذ نمود و کارشناس رسمی دادگستری می تواند از پلاک اصلی و فرعی ملک استعلام بگیرد زیرا این متخصص به تمامی اسناد […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید