تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس برای دادگاه

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس برای دادگاه

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس برای دادگاه

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس برای دادگاه  باید تهیه و مهر و امضا گردد تا در نتیجه گزارش تهیه شده مورد پذیرش مراجع قضایی قرار بگیرد و گزارش تفسیر عکس های هوایی پس از تفسیر عکسهای هوایی تهیه میشود و به عنوان تامین دلیل قابل ارائه به دادگاه خواهد بود. تهیه گزارش تفسیر […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید