تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای دادگاه

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای دادگاه

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای دادگاه را می توان به کارشناس رسمی دادگستری سپرد این متخصص فرد معتبری نیز در دادگاه ها می باشد و برای تهیه این گزارش ابتدا می بایست عکس هوایی تفسیر گردد و سپس نتیجه تفسیر به صورت یک گزارش جهت ارائه به دادگاه فراهم شود. این […]

بیشتر بخوانید
تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس برای دادگاه

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس برای دادگاه

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس برای دادگاه  باید تهیه و مهر و امضا گردد تا در نتیجه گزارش تهیه شده مورد پذیرش مراجع قضایی قرار بگیرد و گزارش تفسیر عکس های هوایی پس از تفسیر عکسهای هوایی تهیه میشود و به عنوان تامین دلیل قابل ارائه به دادگاه خواهد بود. تهیه گزارش تفسیر […]

بیشتر بخوانید
تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی برای دادگاه اختلافات ملکی

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی برای دادگاه اختلافات ملکی

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی برای دادگاه اختلافات ملکی جهت حل اختلافات ملکی بر سر حدود مرزهای ملک تهیه میشود و عکسهای هوایی توسط سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح تهیه می شود. تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی برای دادگاه اختلافات ملکی انجام تفسیر عکس های هوایی به عهده کارشناس رسمی […]

بیشتر بخوانید
تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی و انجام جانمایی ملک

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی و انجام جانمایی ملک

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی و انجام جانمایی ملک توسط یک متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام است و برخی اختلافات مربوط به ملک و اراضی با تفسیر عکسهای هوایی قابل حل است همانند اختلاف بر سر حدود املاک مجاور، اختلاف مالک با دولت بر سر اراضی ملی و .. از جمله این اختلافات […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید