تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی که یک گزارشی از موقعیت، ابعاد، پلاک ثبتی ملک و .. می باشد. این گزارش تهیه می گردد تا اطلاعات فنی ملک معلوم شود و زمانی لازم است این گزارش تهیه گردد که آدرس ملک معلوم و مشخص نباشد و تنها یک سند قدیمی از […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید