جانمایی پلاک ثبتی

سند تک برگ عرصه ملک و جانمایی پلاک ثبتی

سند تک برگ عرصه ملک و جانمایی پلاک ثبتی

سند تک برگ عرصه ملک و جانمایی پلاک ثبتی انجام می شود تا در نتیجه با انجام آن حدود ملک و همچنین آدرس ملک معلوم شود در واقع برای املاکی که موقعیت و حدود نا معلوم دارد این عملیات انجام می گیرد تا در نتیجه آدرس ملک معلوم شود و با مشخص شدن آدرس و […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی-صدور سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی-صدور سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی-صدور سند تک برگ برای تعیین موقعیت دقیق ملک و همچنین اخذ سند تک برگ و همچنین تبدیل سند قدیمی ملک به سند تک برگ می باشد و گاهی ممکن است مالک دچار اختلافات ملکی شود،یعنی ملک مجاور به حدود ملک تجاوز کرده باشد،در اینصورت برای این که مالک دچار این اختلافات نشود […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین آدرس ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین آدرس ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین آدرس ملک یکی از کاربرد های این عملیات است که در نتیجه با استفاده از اطلاعات ثبتی مربوط به ملک موقعیت مکانی آن مشخص می شود این عملیات فنی و تخصصی از عهده هر شخصی بر نمی آید و لازمه آن دسترسی به اطلاعات ثبتی املاک و توانایی و تخصص […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه UTM یو تی ام برای اخذ سند

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه UTM یو تی ام برای اخذ سند

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه UTM یو تی ام برای اخذ سند انجام می شود تا حدود اربعه ثبتی ملک مشخص شود و سپس با تهیه نقشه یو تی ام میتوان حدود ملک را تثبیت کرد و برای آن سند تک برگ جدید اخذ نمود بنابراین اگر ملک مالک فاقد دیوارکشی باشد و بخواهد […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی و تعیین آدرس سند

جانمایی پلاک ثبتی و تعیین آدرس سند

جانمایی پلاک ثبتی و تعیین آدرس سند زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که فردی از ملک خود تنها یک سند در اختیار داشته باشد و از موقعیت مکانی آن با خبر نباشد و در این صورت می توان با انجام جانمایی پلاک ثبتی مشخص کرد که پلاک ثبتی که در سند درج شده به […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه برای پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه برای پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه برای پلاک ثبتی به منظور تعیین مرزهای یک قطعه زمین و تعیین موقعیت این مرزها با استفاده مختصات های یو تی ام و تهیه نقشه یو تی ام از زمین ملک انجام میشود که امروزه یکی از مدارک مهم برای هر ملکی به شمار میرود ودر نهایت به تهیه […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی - نقشه یو تی ام UTM

جانمایی پلاک ثبتی – نقشه یو تی ام UTM

جانمایی پلاک ثبتی – نقشه یو تی ام UTM که امروزه یکی از مدارک اصلی برای هر ملکی است به طوری که برای مراجعه به سازمان های دولتی باید حتما یک نقشه یو تی ام مهر و امضا شده توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری تهیه شود تا با استفاده ازاین نقشه امور اداری مربوط […]

بیشتر بخوانید
هزینه انجام جانمایی پلاک ثبتی برای ملک

هزینه انجام جانمایی پلاک ثبتی برای ملک

هزینه انجام جانمایی پلاک ثبتی برای ملک که به منظور تعیین مرزهای یک ملک با توجه به پلاک اصلی و فرعی قید شده در سند های منگوله دار است و در نهایت یک نقشه یو تی ام از ملک تهیه می شود که موقعیت دقیق ملک را بر روی زمین تعیین می کند و با […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه یو تی ام

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه یو تی ام

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه یو تی ام برای امور ثبتی و صدور سند برای ملک انجام می شود و این امور یکی از اساسی ترین مراحل برای صدور سند برای هر ملکی است. رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه یو تی ام امروزه سند […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید