نقشه تفکیک آپارتمان

نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی با این هدف تهیه می گردد تا مساحت دقیق و واقعی واحد های آپارتمانی حاصل شود. زمانی لازم است این نقشه تهیه گردد که فرد بخواهد به مساحت ملک خود پی ببرد. همچنین افراد برای اینکه بتوانند واحد های آپارتمانی را پیش از پایان ساخت با اطمینان بالا معامله […]

بیشتر بخوانید
نقشه تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

نقشه تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

نقشه تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ توسط فرد متخصصی همچون کارشناس رسمی دادگستری قابل تهیه است و در نتیجه با تهیه این نقشه اطلاعاتی هم چون مساحت و متراژ دقیق و واقعی واحدهای آپارتمانی حاصل میشود و برای انجام معاملات واحد های آپارتمانی قبل از صدور سند تک برگ برای هر واحد این […]

بیشتر بخوانید
نقشه تفکیک آپارتمان ها برای مجتمع های تجاری

نقشه تفکیک آپارتمان ها برای مجتمع های تجاری

نقشه تفکیک آپارتمان ها برای مجتمع های تجاری به این جهت می باشد که خریدار و فروشنده بخواهند معامله ی اصولی وامن داشته باشند در صورتی که واحد ها به صورت پیش فرش باشد مساحت و ابعاد دقیق ملک مشخص نمی باشد و خریدار و فروشنده از مساحت دقیق ملک بیخبر هستند ،پس برای اینکه […]

بیشتر بخوانید
نقشه تفکیک آپارتمان ها برای مجتمع های مسکونی

نقشه تفکیک آپارتمان ها برای مجتمع های مسکونی

نقشه تفکیک آپارتمان ها برای مجتمع های مسکونی به این منظور می باشد که خریدار از مساحت دقیق واحدی که می خواهد پیش خرید کند آگاه باشد تا معامله به درستی انجام شود و خریدار دچار ضرر و زیان نشود و هزینه تهیه نقشه پیش تفکیک در مقابل هزینه هایی که ممکن است با انجام […]

بیشتر بخوانید
روش تهیه نقشه تفکیک آپارتمان در تهران

روش تهیه نقشه تفکیک آپارتمان در تهران

روش تهیه نقشه تفکیک آپارتمان در تهران به این صورت می باشد که کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی با استفاده از تجهیزات لازم در محل آپارتمان مستقر می شود و مساحت و ابعاد دقیق واحد را اندازه گیری می کند همچنین قسمت های مشاعی را نیز اندازه گیری می کند و نقشه […]

بیشتر بخوانید
نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند هر واحد برج

نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند هر واحد برج

نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند هر واحد برج انجام می شود تا بتوان مساحت و متراژ دقیق آپارتمان را به دست آورد. تفکیک با تجهیزات دقیقی انجام می شود تا با دقت بالا همه قسمتهای آپارتمان برداشت گردد و این متراژ و مساحت دقیق هر واحد که به واسطه تفکیک به دست می آید […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت به منظور پیش خرید و یا پیش فروش ملک انجام می شود و این مرحله یکی از مراحل صدور سند نیز هست تا مساحت دقیق هر واحد آپارتمانی در سند نیز درج شود که با استفاده از متر کشی هر واحد به صورت جداگانه انجام می شود و […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید