نقشه یو تی ام سند تک برگ

انجام نقشه یو تی ام برای ملک در تهران

انجام نقشه یو تی ام برای ملک در تهران

انجام نقشه یو تی ام برای ملک در تهران که به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین با استفاده از مختصات های یو تی ام تعریف شده بر روی زمین انجام می شود و این نقشه یو تی ام به همراه مهر و امضای کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یکی از مدارک […]

بیشتر بخوانید
کاربرد نقشه یو تی ام برای سازمان ثبت

کاربرد نقشه یو تی ام برای سازمان ثبت

کاربرد نقشه یو تی ام برای سازمان ثبت که به منظور صدور سند تک برگ برای یک ملک یا زمین تهیه می شود و این نقشه یو تی ام امروزه یکی از مدارک اصلی و مهم برای هر ملکی است به طوری که این نقشه یو تی ام امروزه پایه و اساس کار سند است […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای ملک در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای ملک در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای ملک در تهران که این نقشه یو تی ام منظور نقشه ای است که موقعیت یک ملک را بر اساس مختصات یو تی ام بر روی زمین نمایش می دهد و این نقشه یو تی ام امروزه یکی از مدارک اصلی برای هر ملکی است و برای مراجعه به […]

بیشتر بخوانید
نقشه برداری ثبتی و ملکی عرصه و اعیان

نقشه برداری ثبتی و ملکی عرصه و اعیان

نقشه برداری ثبتی و ملکی عرصه و اعیان نقشه برداری ثبتی به بخشی از نقشه برداری گفته می شود که در آن هدف ثبت یک عرصه یا اعیان به اسم مالک مورد نظر است , که امروزه در بحث املاک و اراضی شخصی بسیار کاربرد دارد. نقشه برداری ثبتی و ملکی عرصه و اعیان تخصص […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام برای اداره آب و گاز

نقشه یو تی ام برای اداره آب و گاز

نقشه یو تی ام برای اداره آب و گاز نقشه یو تی ام یک پروسه فنی برای جانمایی ملک با مختصات های مشخص به خود است که تنها هر نقطه بر روی زمین یک مختصات منحصر به فرد خود را دارد. نقشه یو تی ام برای اداره آب و گاز زمانی که ملکی ساخته میشود […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام جهت سند تک برگ

نقشه یو تی ام جهت سند تک برگ

نقشه یو تی ام جهت سند تک برگ نقشه یو تی ام جهت سند تک برگ با  نظارت کارشناس دادگستری توسط شرکت رادین مپ برای املاک تهیه میشود. برای تبدیل اسناد قولنامه ای ، دفترچه ای ، بنچاقی و… به سند تک برگ ارائه نقشه یو تی ام ملک به اداره ثبت الزامی است. این […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید