نقشه یو تی ام

نقشه یو تی ام (نقشه utm) و اخذ سند مالکیت

نقشه یو تی ام (نقشه utm) و اخذ سند مالکیت

نقشه یو تی ام (نقشه utm) و اخذ سند مالکیت توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود در واقع مالک برای اینکه موقعیت دقیق عرصه ملک را مشخص کند و از مساحت دقیق آن باخبر شود و سند تک برگ برای ملک دریافت کند،باید به اداره ثبت مراجعه کند و درخواست […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام و جانمایی پلاک ثبتی سند برای زمین

نقشه یو تی ام و جانمایی پلاک ثبتی سند برای زمین

نقشه یو تی ام و جانمایی پلاک ثبتی سند برای زمین زمانی انجام میگیرد که ملک موقعیت نا مشخصی داشته باشد و در نتیجه برای یافتن موقعیت و حدود ملک لازم است عملیات جانمایی پلاک ثبتی انجام شود با انجام این عملیات مشخص میشود که پلاک ثبتی منرج در سند ملک متعلق به کدام محدوده […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام برای اخذ جواز ساخت شهرداری در تهران

نقشه یو تی ام برای اخذ جواز ساخت شهرداری در تهران

نقشه یو تی ام برای اخذ جواز ساخت شهرداری در تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری برای تعیین موقعیت دقیق ملک می باشد تا مشخص شود که ملک از حدود مرزهای خود خارج نشده است و دقیقا در موقعیت […]

بیشتر بخوانید
میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام باید توسط یک شخص متخصص و توانایی هم چون کارشناس رسمی دادگستری انجام شود تا در نتیجه ملک در جای خود قرار بگیرد و تثبیت و دیوارکشی گردد در نتیجه جابه جایی مرزها پیش نمی آید و میخ کوبی چهار گوشه ملک بدون معلوم بودن مختصات یو […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام اخذ سند مالکیت با ماده 147

نقشه یو تی ام اخذ سند مالکیت با ماده ۱۴۷

نقشه یو تی ام اخذ سند مالکیت با ماده ۱۴۷ برای املاک و اراضی ای که به دلایلی اخذ سند رسمی برایشان وجود نداشته است تهیه می شود تا به عنوان یک مدرک قابل ارائه به اداره ثبت اسناد باشد. این نقشه باشد هم از عرصه و هم از اعیان تهیه گردد. نقشه یو تی […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام برای عدم تطبیق وضع موجود با سند

نقشه یو تی ام برای عدم تطبیق وضع موجود با سند

نقشه یو تی ام برای عدم تطبیق وضع موجود با سند توسط یک فرد متخصص و معتبر باید فراهم گردد تا در نهایت مورد قبول شهرداری باشد. این نقشه از جانب شهرداری از افراد به منظور پی بردن به این عدم هماهنگی در خواست می شود به دلیل این که اینکار حقوقی است و فقط […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام با مهر و امضا توسط کارشناس رسمی

نقشه یو تی ام با مهر و امضا توسط کارشناس رسمی

نقشه یو تی ام با مهر و امضا توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی با استفاده از تجهیزات دقیق نقشه برداری تهیه می شود و نقشه های یو تی ام به منظور تعیین موقعیت ملک تهیه می شوند و درسازمان ها و ادارات مختلف مورد تایید می باشند. نقشه یو تی ام […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام برای تعیین موقعیت مکانی ملک

نقشه یو تی ام برای تعیین موقعیت مکانی ملک

نقشه یو تی ام برای تعیین موقعیت مکانی ملک یکی از پارامترهایی است که با تهیه این نقشه معلوم میگردد و همچنین با تهیه این نقشه مساحت و ابعاد دقیق ملک حاصل می شود و این نقشه برای بسیاری از امور مربوط به ملک از مالک در خواست میگردد زیرا در اسناد قدیمی مساحت و […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام - جانمایی ملک - تعیین مختصات ملک

نقشه یو تی ام – جانمایی ملک – تعیین مختصات ملک

نقشه یو تی ام – جانمایی ملک – تعیین مختصات ملک که این مختصات ها از یک سیستم مختصات جهانی به نام سیستم مختصات یو تی ام است و بر اساس این سیستم مختصات هر نقطه بر روی زمنی دارای یک مختصات جداگانه است که امروزه از این سیستم برای تعیین موقعیت یک ملک بر […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید