پلاک ثبتی

مفهوم پلاک ثبتی اصلی/ فرعی و شماره قطعه تفکیکی

مفهوم پلاک ثبتی اصلی/ فرعی و شماره قطعه تفکیکی

مفهوم پلاک ثبتی اصلی/ فرعی و شماره قطعه تفکیکی مربوط به پلاک ثبتی ملک است که امروزه نیز از این پلاک ثبتی ها نیز استفاده می شود. مفهوم پلاک ثبتی اصلی/ فرعی و شماره قطعه تفکیکی پلاک ثبتی ملک همان پلاک اصلی و فرعی مربوط به ملک است که در سند ها این پلاک ثبتی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید