پیاده سازی مرزهای دقیق ملک-جانمایی ملک

پیاده سازی مرزهای دقیق ملک-جانمایی ملک

پیاده سازی مرزهای دقیق ملک-جانمایی ملک

پیاده سازی مرزهای دقیق ملک-جانمایی ملک برای تعیین مختصات دقیق چهارگوشه ملک می باشد تا حدود و مرزهای ملک مشخص شود و پیاده سازی چهارگوشه ملک برای املاک که مرز مشخصی ندارند در برخی از مواقع مورد نیاز می باشد. پیاده سازی مرزهای دقیق ملک-جانمایی ملک در املاکی که مرز مشخصی ندارند و بخواهیم پیاده […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید