پیاده سازی چهار گوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

پیاده سازی چهار گوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

پیاده سازی چهار گوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

پیاده سازی چهار گوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام بایستی پیش از انجام ساخت و ساز ملک و یا به منظور اخذ سند تک برگ انجام شود و برای انجام پیاده سازی ملک در صورتیکه مختصات یو تی ام ملک موجود باشد جانمایی آن بر روی زمین انجام میگیرد اما در صورتی که […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید