پیاده سازی گوشه های ملک با پلاک ثبتی سند

پیاده سازی گوشه های ملک با پلاک ثبتی سند

پیاده سازی گوشه های ملک با پلاک ثبتی سند

پیاده سازی گوشه های ملک با پلاک ثبتی سند زمانی لازم است انجام گیرد که حدود اربعه ثبتی ملک معلوم نباشد در این صورت است که لازم است به یک متخصص مراجعه گردد تا در نتیجه وی بر اساس پلاک ثبتی ملک و با دسترسی به بانک اطلاعات ثبتی حدود ثبتی ملک را معلوم نماید […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید