پیاده کردن چهار گوشه

پیاده کردن چهار گوشه ملک روی زمین

پیاده کردن چهار گوشه ملک روی زمین

پیاده کردن چهار گوشه ملک روی زمین از عهده کارشناس رسمی دادگستری بر می آید برای انجام پیاده سازی ملک بر روی زمین ممکن است مختصات یو تی ام ملک را مالک در اختیار داشته باشد در این صورت کارشناس به راحتی در چند ساعت پیاده سازی را انجام خواهد داد اما در صورتی که […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید