پیدا کردن آدرس ملک با بررس اسناد قدیمی

پیدا کردن آدرس ملک با بررس اسناد قدیمی توسط کارشناس

پیدا کردن آدرس ملک با بررسی اسناد قدیمی توسط کارشناس

پیدا کردن آدرس ملک با  بررسی اسناد قدیمی توسط کارشناس ممکن می شود و برای پیدا کردن آدرس ملک که فاقد آدرس است انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی لازم و ضروری می باشد و جانمایی پلاک ثبتی عملیاتی است که با استفاده از اسناد ثبتی و اسناد قدیمی موجود انجام می شود و تنها توسط […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید