کارشناس تفسیر عکس هوایی

کارشناس تفسیر عکس هوایی و تهیه نقشه یو تی ام

کارشناس تفسیر عکس هوایی و تهیه نقشه یو تی ام

کارشناس تفسیر عکس هوایی و تهیه نقشه یو تی ام ، کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و امور ثبتی میباشد و با تفسیر عکس هوایی اطلاعات ارزشمند استخراج می شود و از این اطلاعات برای حل اختلافات و جانمایی ملک استفاده می شود. کارشناس تفسیر عکس هوایی و تهیه نقشه یو تی ام برخی […]

بیشتر بخوانید
کارشناس تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل

کارشناس تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل

کارشناس تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل برای ارائه به دادگاه جهت حل اختلافات ملکی برسر حدود مرزهای ملک انجام می شود و عکس های هوایی توسط سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح تهیه می شود. کارشناس تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل انجام تفسیر عکس های هوایی به […]

بیشتر بخوانید
تهیه گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی

تهیه گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی

تهیه گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی که منظور از گزارش یک تامین دلیل قوی برای ارائه به دادگاه اختلافات ملکی است که از طریق تفسیر زوج عکس های هوایی و بررسی های مورد نظر انجام می شود و در نهایت تامین دلیل تهیه شده توسط کار شناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا می […]

بیشتر بخوانید
کارشناس تفسیر عکس هوایی برای تامین دلیل

کارشناس تفسیر عکس هوایی برای تامین دلیل

کارشناس تفسیر عکس هوایی برای تامین دلیل که برای ارائه به دادگاه های اختلافات ملکی انجام می شود و با توجه به این عکس های هوایی در محدوده مورد نظر متقاضی و سال مد نظر کار تفسیر عکس انجام می شود و در نهایت با بررسی علت دعوا یک تامین دلیل قوی با توجه به […]

بیشتر بخوانید
کارشناس تفسیر عکس هوایی برای ملک های قدیمی

کارشناس تفسیر عکس هوایی برای ملک های قدیمی

کارشناس تفسیر عکس هوایی برای ملک های قدیمی همان کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری است. رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری کارشناس تفسیر عکس هوایی برای ملک های قدیمی کارشناس تفسیر عکس هوایی همان کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری است که در شاخه فتوگرامتری فعالیت می کند و فتوگرامتری نیز یکی از […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید