پلاک ثبتی اصلی و فرعی

پلاک ثبتی اصلی و فرعی

عملیات جانمایی پلاک ثبتی عملیات تخصصی است که انجام آن نیازمند تخصص و تجربه است. این عملیات با پلاک ثبتی اصلی و فرعی انجام می شود. در صورتی که ملک موقعیت مکانی و آدرس معینی نداشته باشد در این صورت با استفاده از عملیات جانمایی پلاک ثبتی می توان این اطلاعات را با دقت بالا معلوم کرد. تا در حقیقت ممکن است ملکی گمشده باشد در نتیجه با انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک می توان آدرس ملک را معلوم نمود. در حقیقت با رها کردن ملک برای مدت طولانی ممکن است آدرس ملک نا معلوم شود. در نتیجه به جهت معلوم نمودن آدرس ملک لازم است جانمایی پلاک ثبتی ملک انجام شود. برخی گمان می کنند با مراجعه به اداره ثبت اسناد می توانند آدرس ملک خود را بیابند. اما این امر اشتباه است زیرا تنها با بررسی پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک می توان آدرس ملک را پیدا کرد.

برای اینکه ملک توسط افراد دیگر تصاحب نشود هر چه زود تر اقدام به انجام این عملیات کنید و سند تک برگ ملک را اخذ نمایید. و حدود ملک بر روی زمین تثبیت شود.

جانمایی پلاک ثبتی با استفاده از اسناد و مدارک ثبتی قابل انجام است. در واقع کارشناس ابتدا اسناد و مدارک و نقشه های ثبتی مربوط به پلاک ثبتی مورد نظر را استخراج خواهد کرد. سپس جانمایی ان نقشه ها بر روی زمین انجام می شود. و ابعاد بر روی زمین منطبق می شوند در ادامه با استفاده از تجهیزات دقیق نقشه یو تی ام تهیه می گردد و با استفاده از این نقشه می توان سند تک برگ اخذ کرد و همچنین حدود ملک را نیز دیوارکشی نمود.

مراحل انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک

 • مطالعه اسناد و مدارک ملک: کارشناس اسناد و مدارک ملک را گرد آوری خواهد کرد این اسناد شامل سند قدیمی، سند قولنامه ای، بنچاق و .. می باشد.
 • تهیه و استعلام نقشه ثبتی ملک: در این مرحله اسناد و مدارک ثبتی ملک از بانک اطلاعات ثبتی ملک استخراج می شود. کارشناس نقشه ثبتی را از بانک اطلاعات ثبتی منطقه استخراج خواهد کرد.
 • جانمایی ملک بر روی نقشه و تعیین موقعیت دقیق ملک: در این مرحله با جانمایی نقشه ثبتی ملک بر روی زمین حدود ثبتی ملک معلوم می شود.
 • تهیه نقشه یو تی ام: در این مرحله نقشه یو تی ام ملک با معلوم بودن حدود اربعه ملک برداشت زمینی برای تهیه نقشه یو تی ام انجام می شود. برای تهیه این نقشه از جی پی اس دو یا سه فرکانسه استفاده می شود. بعد از برداشت زمینی ترسیم نقشه یو تی ام با اتوکد انجام می شود.

جانمایی پلاک ثبتی ملک

برای تعیین مکان ثبتی و زمین ملک به همراه تمام فاکتور های مورد نیاز قابلیت استفاده دارد. نقشه جانمایی پلاک ثبتی یک کروکی از ملک می باشد که موادی همچون اطلاعات حقوقی و حدود اربعه ملک در نقشه تفکیک اولیه به همراه برداشت وضع موجود ملک درج شده است. انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی ملک از عهده کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی بر می آید.

جانمایی پلاک ثبتی ملک با استفاده از اسناد و مدارک ثبتی ملک انجام می شود. زمانی که حدود اربعه ملک بر روی زمین نا معلوم باشد. و یا ملک آدرس نا معلومی داشته باشد در نتیجه لازم است جانمایی پلاک ثبتی ملک انجام شود.

برای انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک لازم است به فردی متخصص مراجعه نمود. کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی می تواند انجام این عملیات را بر عهده بگیرد. این متخصص به جهت انجام جانمایی پلاک ثبتی از اسناد و مدارک قدیمی و ثبتی ملک استفاده خواهد کرد.

جانمایی پلاک ثبتی اراضی زراعی

اراضی زراعی حدود و مرز معلومی بر روی زمین ندارند. در نتیجه به جهت معلوم نمودن مرز های اراضی لازم است اقداماتی انجام شود تا در نتیجه مورد تعارض قرار نگیرد. در واقع لازم است مرز های اراضی بر روی زمین تثبیت شود و همچنین سند تک برگی برای اراضی اخذ نمود.

جانمایی پلاک ثبتی توسط یک شخص مجرب همانند کارشناس رسمی دادگستری انجام شود. همچنین کاربرد دیگر این عملیات حل اختلافات بر سر حدود املاک است و با انجام جانمایی پلاک

ثبتی حدود بین املاک مجاور هم معلوم می گردد. این عملیات با توجه به پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک انجام می شود. در واقع ابتدا کارشناس با توجه به شماره پلاک ملک به جستجوی مدارک ثبتی به منظور یافتن حدود ثبتی ملک می پردازد. سپس با استخراج نقشه های ثبتی مربوط به ملک حدود اربعه ملک معلوم می گردد. سپس انتقال نقشه های ثبتی به مختصات یو تی ام انجام می شود. و نقشه یو تی ام ملک تهیه می شود. همچنین تثبیت حدود اربعه اراضی بر روی زمین انجام می شود. و همچنین امکان اخذ سند تک برگی برای ملک وجود خواهد داشت. برای اخذ این سند لازم است مدارکی همچون نقشه یو تی ام ملک ارائه شود. این سند دقت و امنیت بالایی دارد و با اخذ آن اطلاعات ملک در سیستم کاداستر ثبت می شود.

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی ملک

ممکن است ملکی به ارث رسیده باشد و ورثه ملک تنها یک سند قدیمی از ملک در اختیار داشته باشند و از آدرس ملک بی اطلاع باشند. به این املاک گمشده می گویند. آدرس ملک گمشده معلوم نمی باشد و از آنجایی که سند ملک گمشده قدیمی است به راحتی نمی توان آدرس ملک را پیدا کرد. در حقیقت اسناد قدیمی حاوی اطلاعات فنی ملک نمی باشد و به اسناد حد و حدودی معروف است.

برای معلوم نمودن حدود و آدرس ملک انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک ضروری می باشد. جانمایی پلاک ثبتی ملک با پلاک ثبتی اصلی و فرعی انجام می شود.

به جهت انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک می توان به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه نمود. این متخصص به بانک اطلاعات ثبتی دسترسی دارد و در نتیجه می تواند جانمایی پلاک ثبتی ملک را به صورت اصولی انجام دهد.

برای این کار از مدارک موجود و ثبتی ملک استفاده می شود و سپس با یافتن نقشه های ثبتی ملک روی زمین با تجهیزات دقیق جانمایی خواهد شد. و حدود ملک معلوم خواهد شد سپس با برداشت مختصات یو تی ام با تجهیزات دقیقی مثل جی پی اس دو فرکانسه نقشه یو تی ام با فرمت و دقت استاندارد تهیه و چاپ و سپس مهر و امضا خواهد شد. این نقشه مورد پذیرش اداره ثبت اسناد برای صدور سند تک برگ قرار خواهد گرفت.

پلاک ثبتی اصلی و فرعی

چه زمانی لازم است جانمایی پلاک ثبتی ملک انجام شود؟

زمانی لازم است جانمایی پلاک ثبتی ملک انجام شود که :

 • سند داشته باشیم اما جای دقیق ملک را ندانیم
 • سند داشته باشیم و جای حدودی ملک معلوم باشد
 • سندنداشته باشیم و جای حدودی ملک نیز معلوم باشد.
 • جای حدودی ملک معلوم باشد اما سند موجود نباشد.
 • قولنامه یا بنچاق داشته باشیم و جای حدودی ملک معلوم باشد.
 • قولنامه با بنچاق داشته باشیم و جای دقیق ملک معلوم نباشد.

جانمایی پلاک ثبتی ملک چه کاربرد هایی دارد؟

جانمایی پلاک ثبتی ملک با استفاده از اسناد و مدارک ثبتی و قدیمی ملک انجام می شود. این نقشه کاربرد های بسیاری دارد که از مهم ترین آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • انجام استعلام ثبتی ملک: استعلام پلاک ثبتی ملک قبل از انجام معامله ملک ضروری می باشد. این استعلام با استفاده از اسناد و مدارک ثبتی ملک انجام می شود.
 • یافتن آدرس ملک گمشده: در صورتی که آدرس ملک معلوم نباشد و سند ملک قدیمی باشد. به این ملک گمشده می گویند. یافتن آدرس ملک گمشده با انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک ممکن می باشد.
 • برای معلوم نمودن تداخل پلاک ثبتی ملک: به دلایلی ممکن است به حدود ملک تعارض شود. همین امر باعث می شود اختلافاتی به وجود آید. حل اختلافات ملکی با تهیه تامین دلیل ممکن است.

چه املاکی برای انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک واجد شرایط اند؟

 • در صورتی که چند مالک به صورت جدا با اسنادی ادعای مالکیت ملکی را داشته باشند.
 • هنگام دریافت سند ملکی در مالکیت آن شبهه ای ایجاد شود.
 • برای دیوارکشی اطراف ملک لازم است پلاک ثبتی به صورت دقیقی معلوم شود.
 • در صورتی که مالک تنها یک سند در اختیار داشته باشد و از مکان دقیق ملک خود بی اطلاع باشد.
 • اگر که شهرداری از مالکین بخواهدکه برای املاک خود نقشه دقیق با ابعاد و مساحت ارائه نمایند.

دیوار کشی ملک فاقد دیوار کشی

در صورتی که ملک دیوار کشی داشته باشد و محل دقیق آن معلوم باشد: در این صورت برای اینکه بتوان برای ملک سند تک برگی اخذ نمود لازم است نقشه یو تی ام ملک تهیه شود. برای تهیه نقشه یو تی ام می توان به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه نمود. این متخصص ابتدا جانمایی پلاک ثبتی ملک را انجام خواهد داد. در ادامه نقشه یو تی ام ملک تهیه می شود. برای تهیه نقشه یو تی ام از جی پی اس دو یا سه فرکانسه استفاده می شود.

برای انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک به چه کسی مراجعه نماییم؟

به جهت انجام این عملیات می توان به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه نمود. این متخصص به بانک اطلاعات ثبتی دسترسی دارد و می تواند این عملیات را انجام دهد.

جانمایی پلاک ثبتی کارشناس رسمی دادگستری

جانمایی پلاک ثبتی به جهت اخذ سند تک برگی برای اراضی که فاقد دیوار کشی مشخصی اند قابل انجام است. در واقع برخی املاکی که مساحت بزرگی دارند و حدود معینی بر روی زمین ندارند برای اینکه بتوان برای آن ها سند تک برگ اخذ شود می بایست حدود ثبتی بر روی زمین جانمایی شود. و چهارگوشه ملک بر روی مختصات یو تی ام میخکوبی و تثبیت گردد. سپس با ارائه نقشه یو تی ام به اداره ثبت اسناد می توان سند تک برگ اخذ کرد.

در واقع به جهت اخذ سند تک برگی لازم است نقشه یو تی ام تهیه شود.

همچنین جانمایی پلاک ثبتی ملک برای املاکی که آدرس معلومی ندارند قابل انجام است. در حقیقت برخی از املاک گمشده هستند. برای یافتن آدرس ملک گمشده لازم است اسناد و مدارک ثبتی ملک مورد بررسی قرار بگیرد. در نتیجه برای اینکه آدرس ملک بروی زمین مشخص گردد باید جانمایی سند دفترچه ای انجام شود و سپس چهارگوشه ملک بر روی زمین پیاده سازی گردد.

برای اینکه عملیات جانمایی پلاک ثبتی انجام شود باید به یک  کارشناس رسمی دادگستری مراجعه شود. وی یک متخصص در این زمینه است. بعد از مراجعه به این متخصص وی با توجه به شماره پلاک ثبتی اصلی و فرعی اسناد و مدارک ثبتی را استخراج خواهد نمود سپس با تشخیص موقعیت قطعه ثبتی مورد نظر جانمایی آن را بر روی زمین با روش هایی تخصصی انجام می دهد. در ادامه نقشه یو تی ام را تهیه و مهر و امضا خواهد کرد. با تهیه این نقشه اطلاعات فنی ملک معلوم می گردد و سپس با توجه به این اطلاعات و اطلاعات حقوقی سند تک برگ برای ملک صادر خواهد شد.

جانمایی پلاک ثبتی کارشناس رسمی دادگستری

جانمایی پلاک ثبتی کارشناس رسمی دادگستری

این مطلب چه‌ اندازه برایتان مفید بوده است؟

امتیاز خود را ثبت کنید.

میانگین امتیاز: 0 / 5. تعداد رأی: 0

تاکنون امتیازی ثبت نشده. اولین نفر باشید 🙂

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما