تفکیک آپارتمان نظام مهندسی

تفکیک آپارتمان نظام مهندسی

تفکیک آپارتمان عملیاتی است و با این هدف انجام می شود که مساحت و متراژ دقیق هر واحد حاصل شود. این عملیات پس از پایان ساخت و ساز انجام می شود تا با توجه به اطلاعات حاصل سند تک برگ صادر گردد. در واقع بعد از پایان ساخت و ساز آپارتمان تفکیک آپارتمان نظام مهندسی را کارشناس نظام مهندسی انجام می دهد. تا در نتیجه اطلاعات مربوط به آپارتمان به طور کامل و دقیق معلوم شود.

همچنین برخی معاملات واحد های آپارتمانی بعد از اخذ سند تک برگ انجام می شود. و در نتیجه با اطمینان بالا معامله انجام می شود و برخی از معاملات پیش از اینکه سند تک برگ صادر شود انجام می شود. به این معاملات پیش فروش و پیش خرید می گویند. در این زمان مساحت و متراژ هر یک از واحد های آپارتمانی معلوم نمی باشد در نتیجه در صورتی که معامله بدون معلوم بودن این اطلاعات انجام شود. طرفین معامله از انجام معامله متضرر می شوند.

در واقع برخی افراد برای اینکه بتوانند معامله پیش فروش واحد های آپارتمانی را انجام دهند. این معامله را با مساحت مندرج در پروانه ساخت انجام می دهند. و در نتیجه با انجام این معامله امکان دارد خریدار و یا فروشنده متضرر شوند. زیرا این مساحت بیشتر و یا کمتر از مساحت واقعی واحد های آپارتمانی می باشد.

بنابراین برای اینکه بتوان این معامله را با اطمینان بالا انجام داد می بایست به یک فرد متخصص مراجعه کرد تا وی با انجام پیش تفکیک آپارتمان مساحت و متراژ دقیق هر واحد را برآورد نماید. و در نتیجه انجام معامله با اطمینان بالا ممکن باشد. کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی می تواند این عملیات را انجام دهد. و در نتیجه نقشه پیش تفکیک آپارتمان را با دقت بالایی تهیه نماید و با مهر و امضای خود به آن اعتبار دهد.

تفکیک آپارتمان

برخی موارد آپارتمان هایی که ساخته می شوند دارای چند مالک می باشند در این صورت مالکان به جهت اخذ سند باید اقدام به تفکیک آپارتمان نمایند. برای انجام تفکیک مراجعه به سازمان ثبت اسناد ضروری است. در نتیجه انجام تفکیک آپارتمان به نظام مهندسی سپرده می شود. در ادامه لازم است تفکیک آپارتمان را کارشناس نظام مهندسی انجام دهد.

برای انجام تفکیک آپارتمان با متر لیزری و دوربین نقشه برداری برداشت دقیقی انجام می شود. در نتیجه نقشه تفکیک اپارتمان ترسیم می شود.

نقشه پیش تفکیک آپارتمان

نقشه پیش تفکیک آپارتمان پیش از اتمام ساخت آپارتمان تهیه می شود تا در نتیجه بتوان قبل از اتمام ساخت آپارتمان مساحت دقیق هر واحد را به دست آورد. در نتیجه انجام معامله قبل از اتمام ساخت آپارتمان با اطمینان بالا ممکن می باشد.

برای تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان می توان به یک فرد متخصص همچون کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه نمود. این متخصص به جهت تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان برداشت دقیق را با استفاده از متر لیزری انجام خواهد داد. بعد از ترسیم نقشه پیش تفکیک آپارتمان سپس انجام معامله برای دو طرف معامله سودمند خواهد بود.

چه مدارکی برای صدور سند جدید واحد های آپارتمانی ضروری است؟

به جهت انجام تفکیک آپارتمان لازم است مدارکی را تهیه نمود و به اداره ثبت اسناد ارائه داد. انجام تفکیک آپارتمان را کارشناس نظام مهندسی انجام می دهد. این مدارک شامل موارد زیر است:

 • در خواست کتبی مالک و یا مالکین
 • مشخص نمودن تعلیق پارکینگ و انباری به هر یک از واحد های آپارتمانی به صورت کتبی
 • استعلام تفکیک
 • بازدید کارشناس
 • نبودن پلاک ثبتی در رهن و یا بازداشت
 • کپی مصدق پایانکار معتبر

مراحل دریافت سند تفکیک آپارتمان

 • در ابتدا لازم است پایانکار اخذ شده باشد. در یافت پایان کار با مراجعه به شهرداری ممکن می باشد.
 • در ادامه لازم است به مراجعه به اداره ثبت اسناد sd عرصه را ارائه نمود. در نتیجه متقاضی به جهت دریافت نقشه های تفکیکی به سازمان نظام مهندسی مراجعه خواهد کرد.
 • بعد از مراجعه متقاضی به نظام مهندسی کارشناس رسمی نقشه برداری از جانب نظام مهندسی تعیین می شود.
 • هنگام بازدید ملک برای تهیه نقشه تفکیکی لازم است به دو جنبه توجه نمود. ابتدا جنبه حقوقی که شامل مطابقت سند با مکان معرفی شده، تطابق با همسایه ها، حد فاصل ها و قرارگیری ملک در مکان خود بررسی می شود. در ادامه جنبه فنی و نقشه برداری شامل مطابق بودن متراژ عرصه و اعیان با وضع موجود و رعایت قوانین ثبتی و تملک آپارتمان ها بررسی می شود.
 • سپس نقشه تفکیک آپارتمان تهیه می شود و صورت مجلس تفکیکی به نظام مهندسی تحویل داده می شود. نظام مهندسی با مهر و امضای آن و زدن برچسب هولوگرام دار بر روی نقشه ها به همراه پایانکار و سی دی عرصه به اداره ثبت اسناد تحویل می دهد.
 • در آخر اداره ثبت اسناد با بررسی مدارک و نقشه ها اقدام به تهیه سند تک برگی برای هر واحد خواهد کرد.

انجام معامله پیش خرید با مساححت تقریبی

بسیاری از افراد که قصد انجام معامله پیش خرید واحد های آپارتمانی را دارند. به مساحتی که معامله با آن انجام می شود توجهی نمی کنند. و گمان می کنند که مساحتی که مندرج در پروانه ساخت و یا پایانکار است. مساحت واقعی و دقیق هر واحد است اما این مساحت مساحت تقریبی واحد های آپارتمانی می باشد. و معمولا 5 درصد با مساحت واقعی هر واحد اپارتمانی تفاوت دارد.

بنابراین برای انجام معامله پیش خرید در صورتی که با مساحت تقریبی هر یک از واحد های آپارتمانی انجام شود. طرفین معامله ممکن است ضرر نمایند. در واقع این افراد پس از اینکه معامله را با مساحت تقریبی انجام دادند بعد از صدور سند تک برگ از انجام معامله ضرر خواهند کرد.

پس برای اینکه از انجام معامله پیش خرید واحد های آپارتمانی ضرر و زیان نکرد. باید معامله را با مساحت دقیق هر واحد انجام داد. و این امر ضرورت دارد. معلوم نمودن مساحت دقیق هر واحد با انجام پیش تفکیک آپارتمان ممکن است . تنها فردی می تواند این عملیات را انجام دهد که دوره های تخصصی تفکیک آپارتمان را گذرانده باشد. کارشناس رسمی دادگستری برای انجام این عملیات از تجهیزات و شیوه هایی تخصصی استفاده می کند. و سپس مساحت دقیق هر واحد حاصل می شود. در نتیجه انجام معامله با اطمینان بالا ممکن خواهد بود.

پیش تفکیک آپارتمان ها برای انجام معاملات ملکی

با اتمام ساخت آپارتمان در نتیجه لازم است تفکیک آپارتمان انجام شود. با انجام تفکیک آپارتمان مساحت و متراژ دقیق هر واحد حاصل می شود. و سند تک برگی برای هر یک از واحد های آپارتمانی صادر می شود. تفکیک آپارتمان نظام مهندسی با دقت بالا بعد از اتمام ساخت آپارتمان انجام می شود.

اما این عملیات تنها بعد از اتمام ساخت آپارتمان کاربرد ندارد و قبل از به پایان رسیدن ساخت و ساز ملک ممکن است نیاز شود که این عملیات انجام شود. تا در نتیجه مساحت و متراژ دقیق هر یک از واحد های آپارتمانی حاصل شود. در واقع معامله واحد های آپارتمانی نیمه کاره یکی از معاملاتی است که پیش از پایان ساخت و ساز  انجام می شود. و به این معاملات، معاملات پیش فروش و پیش خرید می گویند. افراد زیادی این معامله را انجام می دهند اما بسیاری از این افراد پس از انجام معامله معمولا ناراضی هستند. زیرا متوجه می شوند که مساحتی که معامله با آن انجام شده است با مساحتی که در سند ملک درج گردیده است نابرابر می باشد.

افراد برای اینکه بتوانند با اطمینان بالا معامله خرید و فروش واحد های آپارتمانی را قبل از اتمام ساخت آپارتمان انجام دهد. در نتیجه لازم است پیش تفکیک آپارتمان انجام شود. انجام این عملیات را حتما می بایست به فردی متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری سپرد و مطمئن بود که مساحت دقیق هر واحد برآورد می گردد. این متخصص برای انجام این عملیات تمامی واحد ها را متر کشی می کند. و سپس نقشه پیش تفکیک آپارتمان ترسیم و چاپ می گردد. و در این نقشه مساحت و متراژ دقیق هر واحد درج می گردد و در نتیجه معامله با اطمینان بالا انجام می گیرد. هیچ یک از طرفین معامله از انجام این معامله متضرر نخواهد شد.

تفکیک آپارتمان کارشناس رسمی دادگستری

معاملات واحد های آپارتمانی در صورتی که قبل از اتمام ساخت آپارتمان انجام شود به معاملات پیش فروش و پیش خرید معروف می باشند. اگر که قصد خرید واحد های آپارتمانی را پیش از اتمام ساخت واحد های آپارتمانی را دارید حتما لازم است مواردی را معلوم نمود. در صورتی که قصد پیش خرید واحد های آپارتمانی را دارید لازم است این معامله با مساحت دقیق هر واحد انجام شود.  تا در نتیجه معامله با اطمینان بالا انجام شود.

در صورت انجام معامله پیش فروش و پیش خرید واحد های آپارتمانی با مساحت تقریبی هر واحد در نتیجه طرفین معامله از انجام معامله متضرر می شوند. به جهت بر آورد مساحت و متراژ دقیق هر یک از واحد های آپارتمانی می بایست پیش تفکیک آپارتمان انجام شود.

پیش تفکیک آپارتمان را کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی می تواند انجام دهد. در نتیجه می توان به صورت خصوصی به وی مراجعه نمود.

برای تهیه نقشه پیش تفکیک کارشناس در ابتدا با استفاده از تجهیزات دقیق و مخصوص برداشت خود را از واحد های آپارتمانی انجام خواهد داد این متخصص تمامی قسمت های آپارتمان را با استفاده از دوربین توتال استیشن برداشت خواهد کرد همچنین بخش هایی که امکان برداشت آن با دوربین وجود ندارد با استفاده از متر لیزری برداشت خواهد شد. در ادامه بعد از برداشت واحد های آپارتمانی ترسیم نقشه تفکیک آپارتمان انجام می شود. در نتیجه با به دست آمدن مساحت دقیق هر واحد انجام معامله با اطمینان بالا ممکن می باشد.

تفکیک آپارتمان کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک آپارتمان کارشناس رسمی دادگستری

این مطلب چه‌ اندازه برایتان مفید بوده است؟

امتیاز خود را ثبت کنید.

میانگین امتیاز: 0 / 5. تعداد رأی: 0

تاکنون امتیازی ثبت نشده. اولین نفر باشید 🙂

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما