نقشه برداری زمین کشاورزی

نقشه برداری زمین کشاورزی

نقشه برداری زمین کشاورزی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی امکان پذیر می باشد. اراضی کشاورزی معمولا دارای مساحت بزرگی می باشند. و حتما باید حدود مرزهای آن مشخص باشد. زیرا بر اثر عوامل طبیعی مثل شخم زدن یا سیل یا زلزله و… حدود مرزهای اراضی کشاورزی از بین می رود. و ممکن است املاک مجاور به حدود ملک تجاوز کنند. در این صورت برای جلوگیری از به وجود آمدن اختلافات ملکی،مالک می تواند. موقعیت دقیق ملک خود را با تهیه نقشه utm  زمین کشاورزی خود تثبیت کند. سپس اطراف ملک کشاورزی باید دیوار کشی شود. تا مرز های ملک مشخص شود.

تهیه نقشه یو تی ام

برای تهیه نقشه یو تی ام مالک می تواند به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه کند. کارشناس برای تعیین موقعیت و حدود مرزهای ملک به طور دقیق،نقشه یو تی ام ملک را تهیه می کند.

روش تهیه نقشه یو تی ام به این صورت می باشد که کارشناس در محل ملک مستقر می شود. و با استفاده از تجهیزات و دستگاه های نقشه برداری مختصات گوشه های ملک را برداشت می کند. سپس مختصات ملک را به سیستم مختصات یو تی ام منتقل می کند.در این صورت موقعیت ملک تثبیت می شود.ملک دارای مختصات منحصر به فرد خود می شود.در این صورت کارشناس نقشه یو تی ام را تهیه و ترسیم می کند. و آن را مهر و امضا می کند تا دارای اعتبار شود.

هزینه نقشه برداری نقشه یو تی ام برای زمین کشاورزی

هزینه تهیه نقشه یو تی ام زمین کشاورزی به بسیاری از عوامل از جمله مساحت زمین کشاورزی بستگی دارد.و هزینه تهیه نقشه یو تی ام زمین کشاورزی طبق تعرفه ای که هرساله از طرف سازمان نقشه برداری کشور ابلاغ می شود، تعیین می شود. سازمان جهاد کشاورزی استان های مختلف جهت بررسی سابقه زراعی بودن  زمین. مالکین محترم را جهت تهیه نقشه یو تی ام از ملک خود و .همچنین جانمایی آن قطعه زمین بر روی چند دوره عکس هوایی به کارشناسان رسمی نقشه برداری ارجاع می دهند.

تهیه نقشه یو تی ام برای اداره جهاد کشاورزی

با توجه به این که اداره جهاد کشاورزی منبع رسمی استعلامات اراضی کشاورزی است.برای اینکار ابتدا اداره جهاد کشاورزی برای اطلاع از اراضی کشاورزی وضعیت کشت و کار را مورد بررسی قرار می دهد. که آیا اراضی در شمار اراضی ملی قرار می گیرد. یا با توجه به سابقه زراعت، اراضی در مالکیت اشخاص قرار خواهد داشت.

برای این که خلع ید مالکین اراضی کشاورزی به دولت واگذار نشود. و در شمار اراضی ملی قرار نگیرد. مالکین اقدام به تهیه نقشه یو تی ام زمین کشاورزی از ملک خود می کنند. و با تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی از قرار گرفتن. ملک خود در شمار اراضی ملی جلوگیری می کنند.

تهیه نقشه یو تی ام برای سند تک برگ

نقشه یو تی ام یک نقشه با ارزش حقوقی است که برای اخذ سند تک برگ باید به اداره ثبت ارائه شود. با ارائه این نقشه مشخصات ثبتی ملک در سیستم کاداستر کشور ثبت می شود. و هیچ ملک دیگری نمی تواند این مشخصات را برای خود ثبت کند و این خود باعث تامین امنیت مالکیت ملک شده است. با مشخصات فنی که از این نقشه به دست می آید می توان در صورت بودن تعارض یا تداخل حدود آن را بر طرف کرد. محتویات این نقشه عبارت اند از مساحت ملک، حدود اربعه و موقعیت مکانی ملک می باشد. نقشه یو تی ام امروزه از جانب ادارات و سازمان های ملکی مختلف در خواست می شود. از جمله این اداراتی که نقشه یو تی ام را در خواست می کنند اداره ثبت اسناد، شهرداری، اداره منابع طبیعی و .. می باشد.

یکی از این مواقع با مراجعه به اداره ثبت اسناد می باشد. در واقع ممکن است قصد اخذ سند تک برگی را برای ملک خود داشته باشید. در نتیجه به جهت اخذ سند تک برگی لازم است نقشه یو تی ام تهیه شود. با تهیه این نقشه اطلاعات فنی ملک معلوم می شود و مشخص می شود. تهیه این نقشه توسط کارشناس به این صورت انجام می شود که ابتدا برداشت زمینی انجام می شود. در ادامه بعد از برداشت دقیق زمینی سپس ترسیم نقشه یو تی ام انجام می شود. در نتیجه با چاپ و مهر و امضای نقشه یو تی ام معتبر می شود.

نقشه برداری زمین کشاورزی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی ملک

زمانی لازم است نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی ملک تهیه شود که حدود اربعه ملک و یا آدرس ملک نا معلوم باشد. در حقیقت برخی املاک گمشده می باشند. ملک گمشده ملکی است که آدرس معلومی بر روی زمین ندارد. در واقع به دلیل تغییرات به وجود آمده بر روی زمین ممکن است یافتن آدرس ملک قدیمی ممکن نباشد. املاک قدیمی دارای سندی قدیمی می باشند. در نتیجه برای اینکه بتوان آدرس ملک را پیدا کرد نمی توان از آن استفاده نمود. به جهت معلوم نمودن آدرس ملک گمشده جانمایی پلاک ثبتی ملک ضروری می باشد. در نتیجه به جهت اخذ سند تک برگی برای ملک لازم است تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی ملک انجام شود.

برای انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک می توان به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه نمود. این متخصص برای انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک از اسناد و مدارک قدیمی ملک استفاده خواهد کرد. در نتیجه بعد از بررسی اسناد قدیمی و استخراج نقشه ثبتی ملک سپس جانمایی پلاک ثبتی ملک بر روی نقشه هوایی انجام می شود. تا در نتیجه مختصات یو تی ام کنج های ملک معلوم می شود و بر روی زمین جانمایی می شود. در ادامه نقشه یو تی ام ملک قابل تهیه خواهد بود. با ارائه این نقشه در نتیجه اخذ سند تک برگی برای ملک ممکن خواهد بود.

اخذ سند تک برگ برای زمین کشاورزی

کارشناسان پس از بررسی مدارک با حضور میدانی نقشه یو تی ام زمین کشاورزی تهیه می نمایند. که این نقشه هم شامل موقعیت دقیقی ملک در سیستم مختصات جهانی یو تی ام است. و هم شامل حدود اربعه و مساحت دقیق ملک است. در ادامه جانمایی ملک بر روی عکس هوایی ژئو رفرنس می شود. و در سیستم مختصات یو تی ام انجام و ممهور می شود. مالکین محترم می توانند با در دست داشتن این نقشه ها و عکس هایی که تایید شده است. جهت اخذ سند مالکیت ملک اقدام نمایند.

با بالاتر رفتن ارزش اراضی معمولا تقسیم قطعه زمین به قطعات کوچکتر امری اجتناب ناپذیر می باشد. لذا اکثر زمین های کشاورزی به صورت مشاعی می باشند. که طبق قانون جدید کاداستری کشور، در صورتی که بخواهیم سند قطعات کوچکتر را دریافت کنیم. باید نقشه یو تی ام به صورت همزمان برای قطعه مادر و قطعه مورد نظر مشاعی تهیه شود. بصورتی که موقعیت قطعه مشاعی بر روی قطعه مادر مشخص باشد. در صورت مشاعی بودن زمین،حتما اطلاع کافی از پلاک ثبتی و حدود اربعه و مساحت قطعه زمین مادر کسب نمایید.تا در هنگام برداشت زمینی همه چیز مشخص باشد .

کارشناس رسمی نقشه برداری با حضور میدانی. و بر اساس مدارک و اسناد موجود ملک در ابتدا به بررسی آن ها می پردازد. سپس در صورت منطبق بودن اسناد با وضع موجود ملک، اقدام به تهیه نقشه یو تی ام کشاورزی می نمایند. با استفاده از موقعیت ملک با به کارگیری ژئورفرنس کردن تصاویر هوایی اقدام به جانمایی می نمایند. و نظریه کارشناسی خود را تایید و ممهور به صورت مکتوب اعلام می دارند. و تحویل متقاضی می دهد.

سند تک برگ برای اراضی کشاورزی

برای دریافت سند تک برگی ابتدا باید مدارک مالکیت زمین کشاورزی را داشته باشید. که اغلب یا قولنامه یا سند مشاعی داشته باشید. که در صورت داشتن این مدارک باید از سند مالکیت ملک کپی بگیرید. و به همراه قولنامه و سند مشاعی را به همراه داشته باشید. در صورتی که سند مشاعی به نام متقاضی نباشد. باید وکالت نامه رسمی از دفتر اسناد ضمیمه مدارک خود نماید.

مدارک مورد نیاز زمین کشاورزی به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری ارائه داده می شود. تا نقشه یو تی ام  را با بازدید از محل تهیه نماید. و نقشه یو تی ام را در قالب فایل به متقاضی تحویل می دهد.

بعد از داشتن مدارک فوق از تمامی مدارک ذیل اسکن بگیرید. و با فرمت jpg و یا png که حجم آن ها کمتر از ۱۵۰ کیلو بایت باشد را تهیه کنید.

مدارک لازم برای صدور سند تک برگی اراضی کشاورزی عبارتند از:

  • شناسنامه و کارت ملی متقاضی به همراه دو برگ کپی از آن ها
  • اصل و کپی قولنامه زمین کشاورزی.
  • اصل و کپی سند مشاعی نقشه یو تی ام زمین کشاورزی.
  • پر کردن فرم گواهی تعیین مشخصات زمین کشاورزی.
  • فیش واریزی برای درخواست سند به شماره حساب اداره ثبت اسناد در بانک ملی.

مدارک فوق را به کافی نت یا دفتر اسناد رسمی تحویل می دهید. تا ثبت نام شما در سامانه صدور سند تک برگی اداره ثبت اسناد و املاک کشور انجام شود. درخواست پذیرش با تکمیل فرم آن انجام می شود. و شماره ورود به سامانه در اختیار متقاضی قرار خواهد گرفت.

تفکیک زمین کشاورزی

برخی از املاک دارای مالکیت مشاعی هستند. و مالکین آن درخواست تفکیک زمین کشاورزی خود را دارند. برای تفکیک اراضی کشاورزی مشاعی، باید درخواست تفکیک به اداره ثبت بخشی که ملک در آن واقع شده است. توسط مالکین ملک مشاع داده شود.

برای تهیه نقشه یو تی ام با توجه به درخواست تفکیک، طرح پیشنهادی تفکیک قطعه مادر.بر حسب تعداد مالکین و میزان مساحت مورد نظر مالکین مشاعی انجام می شود. و طبق طرح پیشنهادی تفکیک زمین انجام می شود.در تفکیک زمین حد و مرز بین قطعات انجام می شود.

هزینه انجام خدمات نقشه برداری

برای انجام نقشه برداری از ملک به جهت انجام اموری همچون تهیه نقشه یو تی ام ، انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک و همچنین برای انجام تفسیر و بررسی عکس هوایی هزینه ای در یافت می شود. هزینه انجام این امور هر ساله توسط سازمان نقشه برداری به صورت تعرفه اعلام می شود. در نتیجه کارشناسان بر طبق این تعرفه هزینه انجام خدمات نقشه برداری را تعیین می کنند.

انجام امور نقشه برداری ملک

برای انجام امور ملکی با مراجعه به ادارات و سازمان های ملکی در نتیجه احتیاج می شود که نقشه برداری از ملک انجام شود. و همچنین اموری همچون تهیه نقشه یوتی ام، تفسیر و بررسی عکس هوایی و … انجام شود. امروزه تهیه نقشه یو تی ام از جانب ادارات و سازمان های مختلف در خواست می شود و رایج است. در واقع این نقشه را اداره ثبت اسناد، شهرداری، اداره منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و .. در خواست می کنند. با مراجعه به اداره ثبت اسناد برای انجام امور ثبتی و سندی ملک مدارکی از جمله نقشه یو تی ام در خواست می شود. با تهیه نقشه یو تی ام ابعاد، مساحت، موقعیت دقیق ملک معلوم می شود.

برای تهیه این نقشه حتما لازم است به فردی متخصص مراجعه نمود. بنابراین انجام امور نقشه برداری ملک را می توان به فردی دارای صلاحیت سپرد. با مراجعه به فردی همچون کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی می توان این امور را انجام داد.

تهیه این نقشه توسط این متخصص به این صورت انجام می شود که ابتدا برداشت زمینی با دقت بالا انجام می شود. برای برداشت زمینی از جی پی اس دو یا سه فرکانسه استفاده می شود. بعد از اتمام برداشت زمینی ترسیم دقیق نقشه یوتی ام انجام می شود. ترسیم نقشه یو تی ام با اتوکد انجام می شود.

برای انجام امور فنی ملک به چه کسی مراجعه کنیم؟

به جهت تهیه نقشه یو تی ام ، جانمایی پلاک ثبتی ملک، تفسیر و بر رسی عکس هوایی و .. می توان به فردی متخصص مراجعه نمود.

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی می تواند این امور را به خوبی انجام دهد. شرکت رادین مپ در زمینه نقشه برداری و امور ثبتی فعالیت می کند و برای انجام امور نقشه برداری ملک می توان مراجعه نمود. در نتیجه این امر به صورت کارشناسی انجام می شود.

خدمات شرکت فنی و مهندسی رادین مپ

امروزه مالکین برای انجام امور ملکی خود نیاز دارند که به فردی متخصص مراجعه نمایند. تا در نتیجه امور فنی مربوط به ملک انجام شود. شرکت فنی مهندسی رادین مپ در این موارد خدماتی را ارائه می دهد. خدمات شرکت فنی مهندسی رادین مپ با تجربه در زمینه امور ثبتی و نقشه برداری عبارت اند از : تهیه نقشه یو تی ام، تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی ملک، تفسیر و بررسی عکس هوایی، تهیه تامین دلیل و .. می باشد.

با مراجعه به کارشناسان رادین مپ می توان مطمئن بود که این امور به صورت فنی و دقیق انجام می شود. و هیچ مشکلی به وجود نمی آید.

خدمات شرکت فنی و مهندسی رادین مپ

خدمات شرکت فنی و مهندسی رادین مپ

این مطلب چه‌ اندازه برایتان مفید بوده است؟

امتیاز خود را ثبت کنید.

میانگین امتیاز: 0 / 5. تعداد رأی: 0

تاکنون امتیازی ثبت نشده. اولین نفر باشید 🙂

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما