هزینه نقشه برداری utm

هزینه نقشه برداری utm

با توجه به ویژگی های نقشه UTM بسیاری از سازمان ها و ارگان های مختلف تهیه نقشه  یو تی ام را برای امور مختلف از مالک در خواست خواهند کرد. با تهیه نقشه یو تی ام اطلاعاتی همانند ابعاد و مساحت دقیق ملک و همچنین موقعیت منحصر به فرد آن با دقت بالایی معلوم می شود.

در واقع شما نیز در صورتی که بخواهید سند تک برگ برای ملکتان اخذ کنید می بایست. نقشه یو تی ام ملکتان را تهیه کنید. همچنین این نقشه از طرف سازمان هایی مثل شهرداری، اداره گاز و اداره برق از مالک در خواست شود.

به جهت تهیه نقشه یو تی ام و بر آورد هزینه نقشه برداریutm مراجعه به یک فرد متخصص ضروری خواهد بود. در واقع کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی متخصصی است. که می تواند این نقشه را با دقت بالا تهیه نماید.

نقشه یو تی ام از جانب کدام ادارات در خواست می شود؟

در واقع ادارات و سازمان های مختلفی ممکن است تهیه این نقشه را در خواست نمایند. از جمله این ادارات شامل موارد زیر است:

  • تهیه نقشه یو تی ام برای اداره ثبت اسناد: این اداره به جهت صدور سند تک برگ، صدور سند طبق ماده 147، تصحیح سند و .. این نقشه را در خواست خواهد کرد.
  • تهیه نقشه یو تی ام برای شهرداری: این اداره نقشه یو تی ام دو هزارم را در خواست خواهد کرد تا در نتیجه به موقعیت ملک پی ببرد. در واقع به جهت اخذ جواز ساخت لازم است این نقشه تهیه شود و به شهرداری ارائه شود.
  • تهیه نقشه یو تی ام برای اداره منابع طبیعی: در واقع با ملی اعلام شدن اراضی لازم است این نقشه تهیه شود و به اداره منابع طبیعی ارائه شود تا معلوم شود اراضی ملی نمی باشد.
  • تهیه نقشه یو تی ام از جانب اداره گاز و برق: این ادارات برای به روز رسانی سیستم های خود این نقشه را اخیرا در خواست می کنند.
  • مراجع قضایی: با به وجود آمدن اختلافات ملکی لازم است مدارکی را تهیه نمود و به مراجع قضایی ارائه نمود یکی از این مدارک نقشه یو تی ام می باشد تا در نتیجه اطلاعات فنی دقیق ملک مشخص شود. این نقشه تنها با مهر و امضای متخصص معتبر می شود.

نقشه یو تی ام برای اداره منابع طبیعی

اداره منابع طبیعی به جهت تشخیص مالکیت اراضی نقشه یو تی ام را به عنوان مدرکی در خواست خواهد کرد. در واقع به جهت اثبات اینکه زمین جزو اراضی ملی نمی باشد. لازم است این نقشه تهیه شود. در واقع ممکن است دولت اراضی افراد را ملی اعلام نماید. در نتیجه با ملی اعلام شدن اراضی لازم است مدارکی را تهیه نمود. و به اداره منابع طبیعی ارائه داد. از جمله این مدارک نقشه یو تی ام و گزارش تفسیر عکس هوایی می باشد.

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی همان متخصصی است. که می تواند این نقشه و گزارش تفسیر عکس هوایی را تهیه نماید.

در واقع لازم است سابقه احیا در اراضی بررسی شود. بررسی سابقه احیا در اراضی با انجام تفسیر عکس هوایی ممکن می باشد. این متخصص بعد از بررسی و تفسیر عکس هوایی گزارش تفسیر عکس هوایی را تهیه خواهد کرد. و در ادامه اقدام به تهیه نقشه یو تی ام خواهد کرد. به جهت تهیه این نقشه از تجهیزات و نرم افزار دقیقی استفاده خواهد کرد. وی از جی پی اس دو یا سه فرکانسه استفاده خواهد کرد. و بعد از برداشت زمینی سپس ترسیم نقشه یو تی ام انجام می شود. هزینه نقشه برداری utm بر طبق تعرفه محاسبه می شود.

هزینه نقشه برداری utm

نقشه یو تی ام برای اداره ثبت اسناد

به طور کلی اسناد قدیمی که در گذشته برای املاک صادر می شد سند دفترچه ای بودند. این اسناد عیوب بسیاری داشته است. در واقع این اسناد امنیت بالایی ندارند، در آن اطلاعات فنی ملک با دقت بالا درج نشده است، ناخوانا و دست نویس می باشد و .. از جمله عیوب سند دفترچه ای می باشد.

اسناد تک برگ عیوب اسناد قدیمی را ندارند افراد برای تعویض سند قدیمی به سند تک برگ می بایست. به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند و بعد از ارائه مدارک مورد نیاز این اداره سند تک برگ صادر خواهد شد. یکی از این مدارک نقشه یو تی ام می باشد. از آنجایی که تهیه نقشه یو تی ام برای اداره ثبت اسناد اهمیت بالایی دارد. و لازم است این نقشه با دقت بالا تهیه شود. در نتیجه تهیه این نقشه را به یک فرد متخصصی همچون کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی بسپارید.

یکی از روش هایی که کارشناس برای تهیه نقشه یو تی ام استفاده می کند. برداشت مختصات با استفاده از جی پی اس دو یا سه فرکانسه می باشد. در واقع این متخصص مختصات یو تی ام کنج ها را با دقت بالا برداشت خواهد کرد. و سپس نقشه یو تی ام را با دقت بالا با استفاده از نرم افزار اتوکد ترسیم خواهد کرد. این نقشه را چاپ و مهر و امضا خواهد کرد. تا قابل ارائه به اداره ثبت اسناد به عنوان یکی از مدارک برای اخذ سند تک برگ باشد.

تهیه نقشه یو تی ام برای شهرداری

قبل از آغاز هر ساخت و سازی لازم است مدارکی را تهیه و به شهرداری مراجعه نمود. در نتیجه با مراجعه به شهرداری امکان اخذ جواز ساخت وجود خواهد داشت.

در واقع بدون اخذ جواز ساخت انجام ساخت و ساز به صورت قانونی وجود نخواهد داشت. به جهت اخذ جواز ساخت لازم است مدارکی را تهیه نمود. یکی از این مدارک نقشه یو تی ام از عرصه ملک است. در واقع نقشه یو تی ام یک دو هزارم از جانب شهرداری در خواست می شود.

برای تهیه نقشه یو تی ام دو هزارم ابتدا برداشت مختصات یو تی ام کنج ها انجام می شود. در ادامه با اتمام برداشت زمینی ترسیم نقشه یو تی ام انجام می شود. این نقشه بر روی نقشه پایه یک دو هزارم جانمایی می گردد. و در نتیجه مهر و امضا شده معتبر می شود و قابل ارائه به شهرداری خواهد بود. شهرداری نیز به موقعیت ملک پی خواهد برد و در نتیجه جواز ساخت را صادر خواهد کرد.

نقشه برداری utm و مراحل آن

نقشه یو تی ام نقشه ای با مختصات جهانی است که با تهیه نقشه یو تی ام برای ملک مختصات خاص و منحصر به فرد ملک به دست می آید. با تهیه این نقشه برای ملک اطلاعات فنی دقیقی از ملک حاصل می شود.

نقشه یو تی ام از جانب ادارات و سازمان های مختلف ملکی در خواست می شود. از جمله این ادارات اداره ثبت اسناد است. برای انجام امور ثبتی و سندی ملک با مراجعه به اداره ثبت اسناد این نقشه با دقت بالا در خواست می شود.

بنابراین لازم است این نقشه را با دقت بالا تهیه نمود تا مورد قبول اداره ثبت اسناد قرار بگیرد. اداره ثبت اسناد به جهت تبدیل سند قدیمی به سند تک برگی، تصحیح سند ملک، اخذ سند ملک قولنامه ای نقشه یو تی ام را در خواست می کند.

برای تهیه این نقشه مراجعه به فردی همچون کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی ضروری می باشد. هزینه نقشه برداری utm طبق تعرفه سازمان نقشه برداری حساب می شود و این تعرفه هر ساله به روز می شود.

نقشه یو تی ام چیست؟

یو تی ام مختصات جهانی می باشد و به معنی موقعیت دقیق بر روی کره زمین می باشد. در واقع با تهیه این نقشه هر نقطه موقعیتی یکتا خواهد داشت. از نقشه یو تی ام در امور مختلف استفاده می شود. و این نقشه در امور ملکی کاربرد های بسیاری دارد. با تهیه نقشه یو تی ام برای ملک علاوه بر تعیین موقعیت دقیق و منحصر به فرد ملک مساحت و ابعاد دقیقی از ملک نیز حاصل می شود.

ادارات و سازمان های بسیاری نقشه یو تی ام را در خواست می کنند و با در خواست این نقشه لازم است نقشه یو تی ام با دقت بالایی تهیه شود.

این نقشه حتما باید توسط افراد متخصص تهیه و مهر و امضا شود و فقط در این صورت نقشه تهیه شده مورد پذیرش قرار می گیرد. کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و امور ثبتی یکی از همین متخصصین است که می تواند این نقشه را با دقت بالا و فرمت استاندارد تهیه نماید. و در این صورت نقشه تهیه شده مورد قبول واقع خواهد شد.

مواردی که با تهیه نقشه یو تی ام معلوم می شود

نقشه یو تی ام نقشه ای با دقت بالا می باشد و با تهیه آن اطلاعاتی از ملک حاصل می شود. نقشه یو تی ام از جانب ادارات و سازمان های مختلف در خواست می شود. مواردی که با تهیه نقشه یو تی ام معلوم می شود شامل:

  • تعیین مساحت دقیق اعیان با دقت بالا
  • حدود اربعه دقیق ملک
  • موقعیت مکانی مرکز ملک
  • تعیین مساحت دقیق عرصه با دقت سانتی متری
  • موقعیت مکانی حدود و شکستگی های ملک

اخذ سند تک برگی ملک قولنامه ای

بعد از انجام معامله برخی از افراد توافق می کنند که در روزی معین به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند. تا در نتیجه با مراجعه به اداره ثبت اسناد انتقال مالکیت انجام شود. ممکن است به دلایل مختلفی این انتقال انجام نشود.

به جهت اخذ سند رسمی ملک قولنامه ای می توان از ماده 147 کمک گرفت. در واقع ماده 147 برای املاکی است دارای سندی قولنامه ای می باشند. بر طبق ماده 147 اخذ سند تک برگی برای ملک قولنامه ای در صورتی به کمک این ماده ممکن می باشد که دسترسی به مالک رسمی ممکن نباشد. همچنین دسترسی به وراث وی نیز ممکن نباشد.

برای اخذ سند رسمی ملک قولنامه ای بر طبق ماده 147 لازم است ملک حدود اربعه مشخص داشته باشد و همچنین بنا وجود داشته باشد. در نتیجه به جهت اخذ سند برای ملک قولنامه ای لازم است مدارکی را تهیه و ارائه نمود. از جمله این مدارک نقشه یو تی ام می باشد. این نقشه لازم است از عرصه و اعیان تهیه شود.

برای اینکه بتوان نقشه یو تی ام از عرصه و اعیان را تهیه کرد تا مورد پذیرش اداره ثبت اسناد واقع شود می توان به یک کارشناس رسمی دادگسری مراجعه نمود. تا وی با استفاده از جی پی اس دو یا سه فرکانسه مختصات یو تی ام گوشه های ملک را برداشت نماید. و نقشه یو تی ام را ترسیم و چاپ نماید و در نتیجه با ارائه این مدرک و دیگر مدارک مورد درخواستی سند تک برگ صادر خواهد شد. هزینه نقشه برداری utm طبق تعرفه ای معیین حساب می شود.

تبدیل سند قدیمی به تک برگی

اسناد قدیمی معایبی دارد و در نتیجه لازم است اقداماتی را برای تبدیل سند قدیمی به سند تک برگی انجام داد. برای این تبدیل لازم است مدارکی را تهیه نمود و به اداره ثبت اسناد ارائه نمود. در واقع با توجه به معایب اسناد قدیمی مشکلات بسیاری برای مالک به وجود می آید. این سند دقت پایینی دارد و اطلاعات در آن به صورت دقیق و کامل درج نشده است. همچنین سند قدیمی حاوی اطلاعات مکانی ملک نیست. در نتیجه همین معایب سند قدیمی باعث شده است مشکلات بسیاری برا مالک به وجود آید.

اسناد تک برگی اما مزایای زیادی بر خلاف اسناد قدیمی دارد. برای تبدیل سند قدیمی به تک برگی مراجعه به اداره ثبت اسناد انجام می شود. در نتیجه تهیه مدارکی از جمله نقشه یو تی ام ضروری می باشد. دلیلی که لازم است نقشه یو تی ام را برای ملک تهیه نمود این است که اطلاعات فنی ملک معلوم نمی باشد و با تهیه نقشه یو تی ام این امر معلوم می شود.

نقشه یو تی ام از جمله مدارکی می باشد که لازم است تهیه شود. برای تهیه این نقشه می توان به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه نمود.

برای تهیه این نقشه از تجهیزات نقشه برداری دقیقی استفاده می شود و بعد از برداشت دقیق زمینی سپس ترسیم نقشه یو تی ام با اتوکد انجام می شود. این نقشه با مهر و امضای کارشناس معتبر می شود و در نتیجه قابل ارائه به اداره ثبت اسناد  خواهد بود و مورد قبول قرار می گیرد. این نقشه از جانب اداره ثبت اسناد برای تصحیح سند و صدور سند برای ملک قولنامه ای نیز در خواست می شود.

تبدیل سند قدیمی به تک برگی

تبدیل سند قدیمی به تک برگی

این مطلب چه‌ اندازه برایتان مفید بوده است؟

امتیاز خود را ثبت کنید.

میانگین امتیاز: 0 / 5. تعداد رأی: 0

تاکنون امتیازی ثبت نشده. اولین نفر باشید 🙂

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما